Ανακοινώθηκε η σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για έναν Κοινωνικό Λειτουργό και ένα Ψυχολόγο, για την υλοποίηση του προγράμματος “Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality. Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων».

find job003 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την θέση ενός ψυχολόγου, στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης». Αναλυτικότερα: 

find job003Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως 1 έτος και ως ακολούθως:

 

find job003Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις εστιασμένες σε ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ΨΥ στις (ΒΑ) και Δ Κυκλάδες Το Δ.Σ. του φορέα, για τη υλοποίηση των ανωτέρω, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων εργασίας με σύμβαση εργου ορισμένου χρόνου.

find job003Ζητείται συστέγαση με ψυχολόγο ή ψυχίατρο, σε δικό του/της χώρο στην Αθήνα. Περιοχές: Ευαγγελισμος, Χίλτον, Ιλίσια, πλατεία Μαβίλη, Αμπελόκηποι.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 6944605393.

find job003

Αναζήτηση Προσωπικού για Δομές Ψυχικής Υγείας.

Ο Αστικός μη κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ", αναζητά προσωπικό για την στελέχωση μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Τα επιλεγέντα άτομα πρόκειται να στελεχώσουν νέες Δομές που στοχεύει να αναπτύξει ο φορέας.

Συγκεκριμένα αναζητά επιστημονικό προσωπικό για την κάλυψη των εξής θέσεων:

λογοθεραπευτής-εργοθεραπευτήςΘέσεις Εργασίας Για Εργοθεραπευτή Και Λογοθεραπευτή

για το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με ΔΑΦ "Ηλίανθος"

Δύο θέσεις εργασίας στο Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος «Ηλίανθος», στη Δυτική Αττική- Περιστέρι (Xρυσολωρά 10-12, 3΄στάση μετρό Αγ.Αντώνιος).

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :