find job006Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός στη εταιρεία "Home Care - Βοήθεια στο Σπίτι" στην Φιλιππιάδα. Εμπειρία επιθυμητή.

Τηλ. επικοινωνία: 6974395788