560  Κρίσεις πανικού. Τα συμπτώματα
535  Ποια από τα παρακάτω συμπτώματα άγχους έχετε συχνά;
341  Σχέσεις Συνεξάρτησης. Ποιες από τις παρακάτω συμπεριφορές έχετε;
251  Κρίσεις πανικού και συμπτώματα
231  Ακύρωση συνεδρίας και αμοιβή ψυχολόγου