570  Κρίσεις πανικού. Τα συμπτώματα
540  Ποια από τα παρακάτω συμπτώματα άγχους έχετε συχνά;
342  Σχέσεις Συνεξάρτησης. Ποιες από τις παρακάτω συμπεριφορές έχετε;
251  Κρίσεις πανικού και συμπτώματα
233  Ακύρωση συνεδρίας και αμοιβή ψυχολόγου