Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας Δημόσιων Πανεπιστημίων

Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις προσφέρει εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία στις πλέον εξελιγμένες ψυχολογικές, βιολογικές και οικολογικές προσεγγίσεις στον τομέα των εξαρτήσεων, ιδιαίτερα στην αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία τους.

28310 77522

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

Επιστήμες της Αγωγής

Επιστήμες της Αγωγής

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της λειτουργίας των Π.Μ.Σ προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (“Sciences of Education”) και στην ειδίκευση: «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”). 

2103688197

Ναυαρίνου 13α ισόγειο, Αθήνα

Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις

Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνική Ψυχολογία και τις Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις

2310 997304

Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους

Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δεκατριών (13) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.

2310 997304

Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη

Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική

Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

ΠΜΣ "Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση & την Υγεία"

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και τη «Συμβουλευτική».

2421074831

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος

Κλινική Ψυχολογία

Κλινική Ψυχολογία

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση ψυχολόγων στην Κλινική Ψυχολογία. Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της ψυχολογίας που αφορά στην ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία ατόμων και ομάδων.

210 7277519

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Γνωσιακή Επιστήμη

Γνωσιακή Επιστήμη

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Η γνωσιακή επιστήμη είναι ανοιχτή σε διάφορα επιστημολογικά και φιλοσοφικά ρεύματα ως προς τη φύση της νόησης, της σχέσης μεταξύ εγκεφάλου και νου, τη διαθεωρητική αναγωγή μεταξύ επιστημονικών κλάδων, και τη σχέση μεταξύ παρατηρήσιμων δεδομένων και θεωρητικών κατασκευών.

2107277519

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Ψυχολογία

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Στόχος του ΠΜΣ είναι η επέκταση, αξιοποίηση και εμβάθυνση της θεωρητικής και ερευνητικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται σε προπτυχιακό επίπεδο. Η αξιοποίηση της δραστηριότητας αυτής, μέσω της εκπαίδευσης φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στο χώρο των εφαρμογών.

210 9999999

Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα

Ψυχολογία της Άσκησης

Ψυχολογία της Άσκησης

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Σκοπός του Π.Μ. «Ψυχολογία της Άσκησης» είναι η εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε χώρους άσκησης και άθλησης και στην πρακτική εφαρμογή αυτής της γνώσης για την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής.

24310 47024

Καρυές, Τρίκαλα