Προπτυχιακά Ψυχολογίας Δημόσιων Πανεπιστημίων

Τμήμα Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

  • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Το Τμήμα έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας. Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

28310 77522

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

Τμήμα Ψυχολογίας - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Ψυχολογίας και στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων ψυχολόγου.

210 7277519

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Τμήμα Ψυχολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Ψυχολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο

  • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα να λάβουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους στις οικείες Νομαρχίες.

210 9201057

Λεωφ. Συγγρού 136, Αθήνα

Τμήμα Ψυχολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Ψυχολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

  • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η εξελικτική, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, και η κλινική ψυχολογία.

2310 997304

αριστοτέλειο πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη