Στην εργασία δεν μετρά πλέον μόνο ο δείκτης IQ ενός εργαζομένου αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τον εαυτό του και τους άλλους. Αποτελεί βασικό κριτήριο για μια πρόσληψη ή μια προαγωγή.

Στο σεμινάριο της PSYCOM θα γίνει συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους η Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν κατά την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση σε τεχνικές οι οποίες προάγουν τη συνεργασία, την ομαδικότητα, τον υγιή ανταγωνισμό και την προσαρμοστικότητα στον εργασιακό χώρο.


Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ομάδας εργαζομένων. Θα προσεγγιστούν ζητήματα που αφορούν:

  • Συναισθηματική νοημοσύνη και έννοιες
  • Δημιουργία κλίματος συνεργασίας μέσα στην ομάδα
  • Ομαδικός δείκτης νοημοσύνης
  • Διαχείριση συγκρούσεων
  • Οι ικανότητες των αστέρων

Το σεμινάριο είναι βιωματικό ( interactive) και εμπλουτισμένο με ασκήσεις (role-playing, ερωτηματολόγια, ανταλλαγή απόψεων με τους ομιλητές κ.α.) και γι? αυτό ο αριθμός συμμετοχόντων θα είναι περιορισμένος.

Ημερομηνία: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2009  Ώρα: 9.00-16.30  
Χώρος: Park Hotel


Κόστος Συμμετοχής: 300 ευρώ (αν δηλώσετε συμμετοχή μέχρι 31 Ιανουαρίου 250 ευρώ)
            Το σεμινάριο επιδοτείται έως 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Οι εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι:

  •  Ο Νίκος Χρηστίδης, ψυχίατρος-ψυχαναλυτής

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο Ψυχιατρικής ειδικότητας από το
Paris XII.

Τα τελευταία 20 χρόνια ασκεί το επάγγελμα του Ψυχιάτρου - Ψυχαναλυτή στο
Παρίσι, συγγράφει άρθρα και μελέτες και εισηγείται συνεδρίων και
εκπαιδεύσεων.

Είναι μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης - σύμβουλος της Πανεπιστημιακής
Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Pitie Salpetriere στο Παρίσι.

  • Η Χριστίνα Χελιώτη, εργασιακή ψυχολόγος

Έχει ολοκληρώσει τις πτυχιακές σπουδές της στην Αγγλία και την Ελλάδα
καθώς επίσης και μεταπτυχιακές σπουδές στην Εργασιακή Ψυχολογία και τη
Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία.

Έχει δουλέψει σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στην αξιολόγηση, επιλογή και
εκπαίδευση προσωπικού.

Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο ως ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια.

Είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

  •  Η Χριστίνα Γιαννακοπούλου, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια

Έχει ολοκληρώσει τις πτυχιακές σπουδές της στην Αγγλία καθώς επίσης και
μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία και τη Γνωσιακή
Συμπεριφοριστική Θεραπεία.

Έχει δουλέψει σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με κλινικές ομάδες για
ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία, καθώς και ψυχοεκπαίδευση.

Είναι τακτικό μέλος του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου, του British
Psychological Society και του British Association for Behavioural and
Cognitive Psychotherapies.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Γκαλτέμης Αλέξανδρος


gkaltemis alexΤμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας.
Μετάφραση ξενόγλωσσου περιεχομένου, επιμέλεια άρθρων.