Το Ά-τεστ είναι μία δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας. Σχεδιάστηκε, δηλαδή, για να ελέγχει αν και κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο. Το τεστ αυτό αφορά τα παιδιά του νηπιαγωγείου και πριν την εισαγωγή τους στην πρώτη δημοτικού.

Δημιουργήθηκε από την παιδίατρο και αναπτυξιολόγο Λ.Θωμαίδου και τον εργοθεραπευτή Σ. Μαντούδη.  Είναι το πρώτο σταθμισμένο -σε δείγμα των 2000 παιδιών- τεστ.

Το Ά τεστ προτείνεται από την ελληνική παιδιατρική εταιρεία και μπορεί να γίνεται προληπτικά σε όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Σκοπός του τεστ είναι να ελέγξει αν το παιδί είναι μαθησιακά έτοιμο να παρακολουθήσει την πρώτη δημοτικού και, αφετέρου, να ανιχνεύσει τυχόν αναπτυξιακές δυσκολίες που θα δυσκολέψουν την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο.

Το τεστ μπορεί να χορηγηθεί είτε στο ΔΙΚΕΨΥ, είτε στο νηπιαγωγείο του παιδιού, κατόπιν συνεννοήσεως.

Το κόστος της δοκιμασίας είναι 25 ευρώ.

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου