.... σε νιωθω.... σε καταλαβαίνω.... μπορούμε να μιλήσουμε ΚΑΤ ιδιαν; Αντιμετωπίζω ακριβώς το ίδιο....