Ήθελα να ρωτήσω εάν αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του ψυχολόγου με conversion master και αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό σε ΗΒ. Υπάρχει κανείς που να έχει πάρει την άδεια ασκήσεως στην Ελλάδα;