Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους!

Θέμα: Το τέλος της ψυχοθεραπευτικής σχέσης

Η ψυχοθεραπεία για κάποιες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις έχει ως στόχο την επίλυση προβλημάτων, πχ κρίσεις πανικού.
Για άλλες προσεγγίσεις, ο στόχος δεν είναι η επίλυση, αλλά η διαδικασία μέσα από την οποία φωτίζονται νέοι δρόμοι που καθιστούν το άτομο πιο ελεύθερο, πιο λειτουργικό, πιο (ψυχικά) ανθεκτικό.

Για πολλούς ψυχοθεραπευτές αλλά και θεραπευόμενους, το τέλος της ψυχοθεραπευτικής σχέσης έρχεται είτε όταν ολοκληρώνεται ο προκαθορισμένος αριθμός συνεδριών (πχ σε βραχυπρόθεσμες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις), είτε όταν προκύπτει μια σημαντική θεραπευτική αλλαγή / προσωπική εξέλιξη στον θεραπευόμενο.

Το ερώτημα της ημέρας:

1. Στην ψυχοθεραπεία σας, ποιο ήταν για εσάς το σημείο εκείνο που σηματοδότησε το τέλος της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας?

2. Πως ολοκληρώθηκε η ψυχοθεραπευτική σχέση σας?

Υποερωτήματα:
1. Στο παραπάνω παράδειγμα, όπου το αρχικό αίτημα για θεραπεία είναι οι κρίσεις πανικού, τι θεωρούμε θεραπεία: την εξάλειψη των κρίσεων πανικού; την μείωση των επεισοδίων; την διατήρηση των επεισοδίων πανικού, όπου όμως ο θεραπευόμενος έχει αρχίσει να τα αποδέχεται και να αισθάνεται πιο ικανός να τα διαχειριστεί;

2. Διατηρήσατε επικοινωνία με τον θεραπευτή, μετά το κλείσιμο της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας;


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κανόνες Λειτουργίας φόρουμ: Η ερώτηση της εβδομάδας.

Η ενότητα "Ερώτηση της εβδομάδας" δημιουργήθηκε για να μοιραστούμε σκέψεις, προβληματισμούς, εμπειρίες ψυχοθεραπείας.
Σκοπός μας είναι η ενότητα αυτή να συγκεντρώσει συμπυκνωμένα προσωπικά μοιράσματα, χωρίς παρεμβολές από σχόλια μελών, κριτικές κτλ.

Όλα τα μηνύματα που είναι άσχετα με το ερώτημα ή αποτελούν "πηγαδάκι συζήτησης" θα διαγράφονται από την ομάδα διαχείρισης. Ευελπιστώ στη συμμετοχή σας και στον σεβασμό των κανόνων λειτουργίας.

Σημείωση: Το υλικό αυτής της ενότητας, ανώνυμα,χωρίς ψευδώνυμα, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για στήλη(αρθρογραφία) στο Portal της Πύλης Ψυχολογίας - Psychology.gr