Όχι δεν πρόκειται για σχέση, αλλά για τα ψυχολογικά μου, τι θέλω να πω. Έχω δύο ψυχολογους με ποια έννοια η μία είναι σε γραφείο κανονικά όπου και δίνω 40 ευρώ, η άλλη είναι στο μίλα μου ψυχολογικής υποστήριξης και όταν δεν αισθάνομαι καλά απευθύνομαι σε αυτή στο forum, δεν ξέρω εάν το βρίσκεται σωστό, εγώ μιλώντας με αυτή στο τηλέφωνο μετά το τέλος και από τότε μέχρι τώρα δεν είμαι πολύ καλά!!