Τελικά σκεφτόμενος όλα αυτά που πέρασα και περνάω στην ζωή μου κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό που λείπει, αυτό που θα με κάνει ευτυχισμένο να πάψω να έχω της σκέψης που έχω είναι η αγάπη!! Θέλω πραγματικά να νιώσω και να δώσω αγάπη. Αυτό το πράγμα θα με κάνει ευτυχισμένο τουλάχιστον έτσι νιώθω. Θέλω να πάρω και να δώσω αγάπη ή να δώσω και να πάρω αγάπη!!