Στα τελευταία 10 έως 15 χρόνια οι διαγνώσεις διπολικής διαταραχής σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας στην Αμερική.
Πηγή:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4927461/
Ένα άρθρο στη σελίδα εδώ, είναι το "Διπολική- η κορωνίδα των συναισθηματικών διαταραχών".
Είναι τραγικό που το σκέφτομαι και μόνο, 500 τοις εκατό πριν την εφηβεία! Ανησυχώ και με τρομοκρατεί.