Έχουμε συλλέξει όσους περισσότερους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα μπορέσαμε, ώστε να τα παρουσιάσουμε σε αυτή τη σελίδα.

Φροντίζουμε να επικαιροποιούμε τη λίστα και να προσθέτουμε φορείς ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Εάν έχετε υπόψιν σας κάποιο φορέα που δεν υπάρχει στον κατάλογο μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info @ psychology.gr ώστε να τον προσθέσουμε.

Ο Σύλλογος ξεκίνησε το 1983 από ένα πυρήνα 38 οικογενειών νοητικά υστερούντων ατόμων. Το Οικοτροφείο εγκαινίασε τη λειτουργία του την 1η Σεπτέμβρη του 1997.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Α.Α.Π.Α.Θ.) είναι Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΚΦ) για άτομα με αναπηρίες, Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από την Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας .

Σκο­πός του Συλ­λό­γου εί­ναι να βο­η­θή­σει και να στη­ρί­ξει τα ά­το­μα με αυ­τι­σμό, δη­λα­δή ε­κεί­να που εμ­φα­νί­ζουν το σύν­δρο­μο του αυ­τι­σμού κα­θώς και άλ­λες συ­να­φείς κα­τα­στά­σεις, στις ο­ποίες τα αυ­τι­στι­κά στοι­χεία προέ­χουν και κα­θο­ρί­ζουν τις α­νά­γκες της κα­θη­με­ρι­νής ζωής και την δια βίου προ­στα­σία τους.

Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού - Η Αγκαλιά υπάρχει για όλες εκείνες τις μητέρες που επέλεξαν να φέρουν στον κόσμο το παιδί τους, ακούγοντας μόνο τo χτύπο της καρδιάς του.
 
Στόχοι μας είναι:
Η στήριξη του νοσηλευομένου παιδιού στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας και της οικογένειας του,
Η πλαισίωση του τμήματος Παιγνιοθεραπείας των παιδιατρικών νοσοκομείων, με εθελόντριες σε καθημερινή βάση,
 

Tο Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ο οποίος ασχολείται με την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μόνον εφόσον οργανωθούν και συστηματοποιηθούν τα παρακάτω:

Βρείτε ειδικό Ψυχικής Υγείας

Αναζητήστε ειδικούς στον μοναδικό εξειδεκευμένο κατάλογο στο ελληνικό διαδίκτυο.

Μεταβείτε στον κατάλογο Ειδικών Ψ.Υγείας »

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :