Δείτε παρακάτω σημαντικούς νόμους που σχετίζονται με το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Ανατρέχοντας στα σχετικά ΦΕΚ που αναφέρονται, στη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα νόμο.

Σελίδα Εθνικού Τυπογραφείου


I. ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Ν 991/79 Ν 2646/98 ΦΕΚ 1331 / ΔΕΚ. 1998
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 89/48


II. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.
Ν 2873 ΦΕΚ 285 / ΔΕΚ. 2000


III. ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΦΕΚ 62/90 Απρίλιος 1991
ΦΕΚ 46/ 2 Απριλίου 1993


IV. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Φ.Ε.Κ. 1414/17-7-08, Απ. 49524/2362 & 49539/2369

Είστε ειδικός Ψυχικής Υγείας?

Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε ενημέρωση, σχετικά με θέματα που αφορούν την επιστήμη της ψυχολογίας, έρευνες, σεμινάρια ψυχολογίας, θέσεις εργασίας Ειδικών Ψυχικής Υγείας κ.τ.λ.

Newsletter για όλους

Εβδομαδιαίο Newsletter για να λαμβάνετε στο mail σας νέα άρθρα ψυχολογίας, ενημέρωση για επερχόμενα σεμινάρια ψυχολογίας, ομάδες υποστήριξης, βιβλία ψυχολογίας κ.α.

Η εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία της Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr είναι απόλυτα σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία που δίνετε κατά την εγγραφή σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Newsletters).