Ποιος νοσεί από την άνοια; Ασθενείς και περιθάλποντες.

Οἱ διαταραχὲς ὑπὸ τὸν ὅρο «Ἄνοια» χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση πολλαπλῶν νοητικῶν καὶ λειτουργικῶν ἐλλειμμάτων καὶ ἀπαιτοῦν ἐξειδικευμένη φροντίδα. Οἱ θεραπευτικὲς παρεμβάσεις στὴν «Ἄνοια» διακρίνονται σὲ αὐτὲς ποὺ ἀπευθύνονται στὸν ἴδιο τὸν πάσχοντα καὶ σὲ αὐτές ποὺ ἀπευθύνονται στοὺς περιθάλποντες. 

Αὐτὲς ἀξιοποιοῦν τὶς ὁμαδικὲς προσεγγίσεις καὶ παρέχουν ἀποτελεσματικὰ ἐργαλεῖα, ἔχοντας ὡς σκοπὸ τὴ διατήρηση τῆς καλῆς ποιότητας ζωῆς, τόσο τοῦ πάσχοντα μὲ Ἄνοια ὅσο καὶ τοῦ περιθάλποντα, καθὼς καὶ τῆς λειτουργίας ὁλόκληρης τῆς οἰκογένειας.

Έναρξη 30-03-2019
Θέσεις Ν/Α
Κόστος 30 €
Πόλη Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
Πρωταρχικός δεσμός και οι σχέσεις της ζωής μας

Ο πρωταρχικός συναισθηματικός δεσμός μεταξύ γονιού και παιδιού ενυπάρχει και επηρεάζει, άλλοτε ανεπαίσθητα και άλλοτε πιο έντονα, (σ)τις καθημερινές εμπειρίες όλων.

Συνειδητά ή ασύνειδα μας αγγίζει βαθειά ως παιδιά, ως γονείς, ως συντρόφους, ως φίλους, ως συναδέλφους. Εκεί χρειάζεται να ανατρέξουμε για να κατανοήσουμε και να εμπεριέξουμε την κρίσιμη απαρχή αυτού που σταδιακά γίναμε, αυτού που είμαστε. 

Έναρξη 31-03-2019
Θέσεις Ν/Α
Κόστος -
Πόλη Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής Λόγω Ψυχής - Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :