Καλλιέργεια κριτικής σκέψης... με εργαλείο τα διαθεματικά σχέδια εργασίας

Ομιλία για εκπαιδευτικούς

"Καλλιέργεια κριτικής σκέψης... με εργαλείο τα διαθεματικά σχέδια εργασίας."

Εισηγήτρια: Τζένια Νικολοπούλου, Εκπαιδευτικός

• Τα σχέδια εργασίας αποτελούν μεθοδευμένες συλλογικές μορφές δράσεων με σαφείς στόχους και συγκεκριμένο αντικείμενο ενασχόλησης των μαθητών. Αποσκοπούν στην πολυεπίπεδη διασύνδεση της σχολικής γνώσης με αυθεντικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και την ανάληψη κοινωνικής δράσης από τους μαθητές ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται βιωματικά τη γνώση, αξιοποιώντας την προσέγγισή της από διαφορετικές οπτικές γωνίες (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Τόμος Α΄).

• Κριτική σκέψη είναι η νοητική και συναισθηματική λειτουργία κατά την οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών και αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται με βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του. (Caren Hollowell, Gwen Dewar, Ph.D American Philosophical Association, Dan Curland)

Σε αυτή την ομιλία θα αναπτυχθούν βιωματικά σχέδια εργασίας
για τη Β΄ Δημοτικού.

Συνοπτικές Πληροφορίες

Έναρξη 28-01-2016 7:00 pm
Θέσεις Ν/Α
Κόστος -
Τόπος διεξαγωγής Ανοιχτό Σχολείο

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Location Map

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :