Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης".

Μέσω του προγράμματος αποσκοπεί να καταρτίσει τους συμμετέχοντες και να τους εφοδιάσει με ουσιαστικά προσόντα που θα ενισχύσουν το βιογραφικό τους αλλά και θα τους δώσουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο ευρύτερο πεδίο της Ε.Α.Ε. βάσει και των σχετικών διατάξεων που διέπουν το ρόλο και την αποστολή των συνοδών παράλληλης στήριξης.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 700 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 500.

Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

1. Γενική Περιγραφή

Ο ρόλος του συνοδού παράλληλης στήριξης είναι ιδιαίτερα απαιτητικός αφού ο εργαζόμενος καλείται να δράσει ως διερμηνέας των αναγκών του παιδιού, ως διευκολυντής επικοινωνίας αλλά και ως υπερασπιστής της ποιότητας ζωής του στο περιβάλλον της συνεκπαίδευσης.

Η παράλληλη στήριξη αφορά μαθητές που εμφανίζουν σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες που πηγάζουν σε αισθητηριακές, νοητικές ή γνωστικές δυσλειτουργίες, αναπτυξιακά προβλήματα και άλλες οι οποίες, επιδρούν στη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και της μάθησης.
Ο ρόλος του Συνοδού Παράλληλης Στήριξης είναι καταλυτικός καθώς υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη λειτουργώντας παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Σε κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιστοιχεί ένας συνοδός, ο οποίος τον υποστηρίζει στη μαθησιακή διαδικασία δίχως βέβαια να παρεμβαίνει στο έργο του εκπαιδευτικού.

Στην παράλληλη στήριξη ο μαθητής υποστηρίζεται από τον συνοδό παράλληλης στήριξης μέσα στην ίδια τάξη με τα υπόλοιπα παιδιά και παράλληλα με το μάθημα που κάνει ο εκπαιδευτικός και σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό φροντίζουν για την ενσωμάτωση του παιδιού στη σχολική κοινότητα. Ωστόσο, η αποστολή του συνοδού δεν σταματάει μόνο στα σχολικά πλαίσια αλλά επεκτείνεται και στην υπόλοιπη καθημερινότητα του μαθητή και σε συνεργασία με την οικογένεια, όπου μπορεί να συνδράμει επίσης αποτελεσματικά.

Το σημαντικό στοιχείο αναφορικά με το ρόλο και την εργασία του συνοδού παράλληλης στήριξης όσον αφορά το σχολικό πλαίσιο, είναι πως, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.18 του νόμου 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193Α), η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από συνοδό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η Employ μέσω του δικτύου της, που αριθμεί περισσότερους από 500 φορείς σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποσκοπεί μετά το πέρας της εκπαίδευσης να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο φορέα για όσα στελέχη έχουν παρακολουθήσει την επιμόρφωση και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν και πρακτικά την επιμόρφωση αυτή ως ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό τους για το χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

2. Στόχος Επιμόρφωσης

Σκοπός του προγράμματος είναι, μέσω της εμβάθυνσης στις θεματικές του αυτισμού, της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς και της συνεκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν ένα ισχυρό τεχνολογικό και θεωρητικό υπόστρωμα ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας αντιμετωπίζοντας με επάρκεια τις προκλήσεις αυτού του ρόλου στο πεδίο της πράξης και να εφοδιαστούν με μια επιμόρφωση που τους ανοίγει ένα δυνητικό πεδίο απασχόλησης στον κλάδο της ΕΑΕ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να :
εφαρμόζουν τη διαδικασία εκτίμησης της λειτουργίας της συμπεριφοράς διερευνούν τη λειτουργία των προβλημάτων συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό και να εφαρμόζουν λειτουργικά εμφανείς και κοινωνικά αποδεκτές παρεμβάσεις να προλαμβάνουν και / ή να διαχειρίζονται τις κρίσεις άγχους και τις εκρήξεις συμπεριφοράς του μαθητή αναπτύσσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες του μαθητή υποστηρίζουν τον μαθητή σε όλα τα περιβάλλοντα δράσης συνεργάζονται με τους γονείς και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της προσωποκεντρικής υποστήριξης προλαμβάνουν και ή να αντιμετωπίζουν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού.


Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς γενικής & ειδικής αγωγής, ψυχολόγους, δασκάλους, νηπιαγωγούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φοιτητές και όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

2. Αναλυτικό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών και περιλαμβάνει (i) 15 ώρες δια ζώσης παρακολούθησης (27 & 28 Φεβρουαρίου) & (ii) 85 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω elearning πλατφόρμας (29 Φεβρουαρίου - 28 Μαρτίου).

Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αναλυθούν τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία ενώ στο δια ζώσης κομμάτι του προγράμματος θα υπάρξει μελέτη περίπτωσης και στα προβλήματα συμπεριφοράς και στις τεχνικές ικανοτήτων προκειμένου οι επιμορφούμενοι να έχουν και πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές.

Αναλυτικά, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα:

 • Συνεκπαίδευση και παράλληλη στήριξη
 • Ο ρόλος του συνοδού παράλληλης στήριξης
 • Χαρακτηριστικά του μαθητή με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας
 • Συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς
 • Αιτιολογία προβλημάτων συμπεριφοράς
 • Εκτίμηση λειτουργίας συμπεριφοράς
 • Προσωποκεντρικός σχεδιασμός
 • Παρέμβαση στα προβλήματα συμπεριφοράς
 • Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων συμπεριφοράς
 • Πρόληψη και διαχείριση σχολικού εκφοβισμού
 • Τεχνικές ανάπτυξης επικοινωνιακών ικανοτήτων
 • Τεχνικές ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων
 • Τεχνικές ανάπτυξης ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, αναψυχής και αναδημιουργίας
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Συμπεράσματα - συζήτηση

3. Πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Δια ζώσης: 27 & 28 Φεβρουαρίου 2016
09:30 - 15:00 (διάρκεια 15 ώρες)
Εξ' αποστάσεως: 29 Φεβρουαρίου - 28 Μαρτίου (διάρκεια 85 ώρες)

Χώρος Διεξαγωγής
Astir Patras Hotel | Αγ. Ανδρέου 16 | Πάτρα
Χάρτης

Κόστος

Προεγγραφή έως 23/02/16
Φοιτητές / Άνεργοι: 125€  95
Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 145€   125
Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή: 160€   145


Διαδικασία Συμμετοχής

1. Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής ή καλείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας (2310230545 & 2117706766)
2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση της προκαταβολής προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής
4. Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου πραγματοποιείτε την εξόφληση του υπολοίπου ποσού και ολοκληρώνετε την εγγραφή σας.

Διαδικασία Πληρωμής

Βήμα 1ο Προκαταβολή: Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (25€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:
EUROBANK 0026.0037.01.0200499162
(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)
Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ - ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Ν8 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

Βήμα 2ο Εξόφληση: γίνεται την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης, καταβάλλοντας τα υπόλοιπα δίδακτρα στη γραμματεία της επιμόρφωσης και επιδεικνύοντας απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.

4. Προσκεκλημένος Επιμορφωτής

Δρ. Ντίνας Μ. Κωνσταντίνος
τ. Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τ. διδάσκων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιβλέπων καθηγητής Bolton University, Ειδικός Παιδαγωγός

Βιογραφικό σημείωμα

O Κωνσταντίνος Ντίνας είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Ουαλίας όπου και απέκτησε Μ.Εd. in Management of Special Needs Education & Doctorate of Philosophy με εξειδίκευση στην αυτο-τραυματική συμπεριφορά και απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας.
Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στα προβλήματα συμπεριφοράς προσώπων με αναπτυξιακές διαταραχές και στην έρευνα των αναγκών του πεδίου της πράξης για την ανάπτυξη εμφανών προγραμμάτων επιμόρφωσης και διαχειριστικής υποστήριξης.

Ενδεικτικά, έχει δημοσιεύσει τα ακόλουθα:
K. M. Ντίνας (2014). Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς στην Πράξη. (Οδηγός εφαρμογής συμπεριφοροαναλυτικής παρέμβασης για την κατάκτηση ικανοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης). ebook:www.ikid.gr. ISBN 960-630-696-8.

K. M. Ντίνας (2007). Προοπτικές Παρέμβασης στην Αυτοτραυματική Συμπεριφορά Ατόμων με Αναπτυξιακές Διαταραχές. Από την Tροποποίηση της Συμπεριφοράς στην Θετική Συμπεριφοριολογική Στήριξη. Αθήνα: Ταξιδευτής. Προλογίζει ο E.G. Carr Leading Professor New York University at Stony Brookes. ISBN 978-960-6748-12-7.

Κ.Μ. Ντίνας (2008). Διεπιστημονική Προσέγγιση και Συμμετοχική Έρευνα Δράσης. Από το ειδικοκεντρικό στο καταναλωτικοκεντρικό μοντέλο δράσης. Στο Ε. Τζελέπη (επιμ.) Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης, σελ. 251-261.

Ntinas, K. M. (2014). Positive behaviour support and the dissemination of the behaviouranalytic technology in the field of practice. In Kourkoutas, E. (ed.) Innovative Practice and Intervention for Children with Psychosocial Difficulties and Disabilities. London Cambridge Scholars Publishing in print.

Ntinas, K. M., Neila, A., Nikolaidou, E., Papadimitriou, S., Papadopoulou, I., Fasoulas, A., & Hatzikonstantinidis, C. (2006). Inclusion and challenging behaviors. The Behavior Analyst Today, 7, 1, 84-95.

Ntinas, K. M. (2007). Behavior modification and the principle of normalization. Clash or synthesis? Behavioral Interventions, 22, 165-177.

Ntinas, K. M., Asteriou-Yerofoka, S., Yiannaros, V., Koutsouridis, I., Papadimitriou, A., & Nana, A. (2007). Greek special educators' behavior analytic skills. Behavioral Interventions, 22, 153-164.

Ntinas, K. M. (2008). Factors leading to teachers' resistance towards functional behavior assessment. Implications for school administrators. TIZARD Learning Disability Review, 13, 2, 10-14

Ntinas, K. M. (2009). British teachers' perspectives on matters of intervention towards self-injurious behaviour. British Journal of Developmental Disabilities, 53, 2,109,129-143.
Ntinas, K. M. (2014). Self-injurious behaviour, Non-interventionism and Practitioners' needs. Implications for training and managerial support. Journal of Intellectual Disabilities.
ενώ έχει επιβλέψει πλήθος ερευνητικών εργασιών στο Διδασκαλείο Δ. Γληνός.

Προσέφερε τις υπηρεσίες του στην μετεκπαίδευση των δασκάλων στο Διδασκαλείο Δ. Γληνός (2001-2012) του Α.Π.Θ., όπου δίδαξε τη θεματική της υποστήριξης της θετικής συμπεριφοράς, και στο Π.Τ.Ε.Α του Π.Θ.(2007-2012), όπου δίδαξε τις θεματικές της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς στον αυτισμό και της ανάπτυξης ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης.

Γενικά, συνεργάζεται ή/και έχει συνεργαστεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ως Επιστημονικός συνεργάτης (Π.Δ. 407/1980) στη βαθμίδα του λέκτορα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στο Διδασκαλείο Δ. Ε. Δ. Γληνός, ως επιβλέπων καθηγητής με Κ.Ε.Μ.Ε., στο πρόγραμμα MPhil του Πανεπιστημίου του Bolton, ως επιμορφωτής στην εταιρεία Employ και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα με δημοσιεύσεις σε έγκριτες διεθνείς επιθεωρήσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια και ως κριτής ερευνητικών εργασιών.

5. Παροχές

 • Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
 • Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break

6. Πληροφορίες – Γραμματεία

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.
Τ. 2310 230545 | 211 7706766 | M. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Url. www.e-employ.gr

* Για οποιαδήποτε πληροφορία την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης, επικοινωνείτε απευθείας με το 6940810344

Συνοπτικές Πληροφορίες

Έναρξη 27-02-2016
Ημ. Λήξης 28-03-2016
Θέσεις Ν/Α
Κόστος 145 €

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :