ΔΕΠ-Υ: Πρακτικές Υποστήριξης & Ειδικές Στρατηγικές Μάθησης

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα "ΔΕΠ-Υ: Πρακτικές Υποστήριξης & Ειδικές Στρατηγικές Μάθησης" προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 700 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 500. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

1. Γενική Περιγραφή________________________________________
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ ή ΔΕΠΥ) είναι μία εκ γενετής αναπτυξιακή διαταραχή, από τις συχνότερες, με πρωτογενή χαρακτηριστικά τη μεγάλη διάσπαση προσοχής και τα συμπτώματα της απροσεξίας, της υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας. Εμφανίζεται στο 5-7% του μαθητικού πληθυσμού, με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα αγόρια. Διαρκεί εφ' όρου ζωής, ενώ μπορεί να προκαλέσει σημαντικές και ποικίλες δυσκολίες τόσο στο ίδιο το παιδί, όσο και στο περιβάλλον του (Κάκουρος και Μανιαδάκη, 2000).
Τα υπερκινητικά παιδιά βρίσκονται διαρκώς σε υπερδιέγερση και κίνηση, προκαλούν μονίμως φασαρία και συνήθως παρουσιάζουν εξελικτικές ανωμαλίες, δηλαδή: καθυστέρηση στην ομιλία, αδεξιότητα στις κινήσεις, δυσκολία στην εκμάθηση ανάγνωσης, αντιληπτικές ανεπάρκειες, δυσκολία στην κατανόηση των σχημάτων και μορφών, αδυναμία προσανατολισμού στο χώρο.
Το σχολείο και η τάξη έχουν καθοριστική σημασία τόσο στην εκδήλωση και εντόπιση των συμπτωμάτων, όσο και στην μετατροπή των αρνητικών εμπειριών του παιδιού σε θετικές, με την παροχή κατάλληλης εξατομικευμένης βοήθειας.
Η επιτυχής εκπαίδευση του μαθητή με ΔΕΠ-Υ απαιτεί να δημιουργηθούν συνθήκες στο περιβάλλον που να διευκολύνουν το μαθητή να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητές του στις δραστηριότητες μάθησης και παράλληλα να ελαχιστοποιούν τις δυσκολίες του.
Οι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας οφείλουν να διευκολύνουν τη μάθηση. Ακόμα δε περισσότερο, όταν στην τάξη υπάρχουν μαθητές που αντιμετωπίζουν Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με/χωρίς Υπερκινητικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ανάγκη ανακάλυψης νέων τρόπων και στρατηγικών μάθησης, που θα διευκολύνουν όχι μόνο το μαθητή με ΔΕΠΥ, αλλά και όλους τους υπόλοιπους, είναι αναμφισβήτητη.

Στόχος Επιμόρφωσης
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίησή των συμμετεχόντων για: (α) τα συμπτώματα της διαταραχής (β) τους τρόπους και τις τεχνικές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του παιδιού ΔΕΠ-Υ στο πλαίσιο της σχολικής τάξης (γ) ένα λειτουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ και για όλα τα παιδιά της τάξης.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν γύρω από τα νέα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν τη ΔΕΠ-Υ και την επίδρασή της σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας του παιδιού και της οικογένειάς του. Παράλληλα θα συζητηθούν θέματα διαγνωστικής αξιολόγησης και θα δοθεί έμφαση στη συσχέτιση της κατανόησης των δυσκολιών με το σχέδιο αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ και στην κατανόηση του ρόλου της οικογένειας και της σημασίας που έχει η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.
Η επιμόρφωση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα. Θα γίνει παρουσίαση και μελέτη πραγματικών περιπτώσεων μαθητών με ΔΕΠΥ όλων των βαθμίδων. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους, ώστε να υπάρξει θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών οπτικών και να αναπτυχθεί ένας ζωντανός προβληματισμός για τη ΔΕΠΥ.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του γενικού σχολείου όλων των βαθμίδων, που αναζητούν πρακτικούς, λειτουργικούς τρόπους και στρατηγικές για την πιο κατάλληλη αντιμετώπιση των μαθητών τους. Αφορά επίσης γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ, ενήλικες με ΔΕΠΥ, φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, καθώς και φοιτητές που μετεκπαιδεύονται σε αυτό το θεματικό πεδίο. Παράλληλα, απευθύνεται σε επαγγελματίες και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει πρακτικές γνώσεις στη διαχείριση πραγματικών περιστατικών ΔΕΠΥ.

2. Αναλυτικό Πρόγραμμα_____________________________________
Κατανομή Ωρών
10:00 - 10:30 Προσέλευση
10:30 - 15:30 Ώρες διεξαγωγής
12:30 - 13:00 Διάλειμμα

Σάββατο 27/02/2016
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Έννοια και ορισμός της ΔΕΠ-Υ, ενδείξεις και χαρακτηριστικά των μαθητών με ΔΕΠ-Υ
Τι είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
Αιτιολογία, συμπτωματολογία
Διάγνωση, διαφορική διάγνωση, τύποι ΔΕΠ-Υ
Συνοδά προβλήματα
Επιπτώσεις της ΔΕΠ-Υ στην καθημερινή ζωή του παιδιού

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ: Το παιδί με ΔΕΠΥ στη σχολική τάξη – Πρακτικές υποστήριξης των παιδιών για Εκπαιδευτικούς και Γονείς
Το Νομοθετικό πλαίσιο για την ΕΑΕ και τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ
Διαγνωστικοί, Αξιολογικοί και Υποστηρικτικοί θεσμοί
Η προσέγγιση του παιδιού με ΔΕΠΥ από τον Εκπαιδευτικό
Σχέδιο Αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ
Στρατηγικές χειρισμού των Προβλημάτων
Αντιμετώπιση μαθητή με ΔΕΠ-Υ στη σχολική τάξη
Ο ρόλος των γονέων - Συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς

Κυριακή 28/02/2016
Α' ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγικές παιδαγωγικής προσέγγισης και εκπαιδευτικής παρέμβασης
Αντιμετώπιση προβληματικής συμπεριφοράς
Στρατηγικές παιδαγωγικής προσέγγισης και εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσα από πραγματικές περιγραφές περιπτώσεων μαθητών με ΔΕΠΥ όλων των βαθμίδων

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρακτική άσκηση
Παρουσίαση πραγματικών περιγραφών περιπτώσεων μαθητών με ΔΕΠΥ
Οργάνωση των πληροφοριών
Υποθέσεις για τη διάγνωση
Διαμόρφωση στόχων παρέμβασης και επιλογή κατάλληλων στρατηγικών
για την επίτευξή τους
Παρουσίαση εργασιών, συζήτηση
3. Πληροφορίες____________________________________________

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
27 & 28 Φεβρουαρίου 2016
10:00 - 15:30 (πρόγραμμα 10 ωρών)

Χώρος Διεξαγωγής
Εγκαταστάσεις New York College | Θεσσαλονίκης 286 | Καλλιθέα

Κόστος
Προεγγραφή έως 23/02/16
Φοιτητές / Άνεργοι: 95€  75€
Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 115€ 95€
Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή: 125€  115€


Διαδικασία Συμμετοχής

1. Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής ή καλείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας (2310230545 & 2117706766)
2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση της προκαταβολής προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής
4. Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου πραγματοποιείτε την εξόφληση του υπολοίπου ποσού και ολοκληρώνετε την εγγραφή σας.

Διαδικασία Πληρωμής
Βήμα 1ο  Προκαταβολή: Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (25€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:
EUROBANK 0026.0037.01.0200499162
(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)
Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ - ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY
Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Χ6 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

Βήμα 2ο  Εξόφληση: γίνεται την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης, καταβάλλοντας τα υπόλοιπα δίδακτρα στη γραμματεία της επιμόρφωσης και επιδεικνύοντας απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.

4. Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια________________________________
Δρ. Ράνια Χιουρέα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γενεύης
Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
τ. Διδάσκουσα Μαρασλείου Δ.Δ.Ε (Μετεκπαίδευση) και Πανεπιστημίων Αθηνών, Πατρών & Αιγαίου

Βιογραφικό σημείωμα
Η Δρ Ράνια Χιουρέα είναι Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Απέκτησε το Διδακτορικό τίτλο σπουδών της από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Σχολή Ψυχολογίας και Επιστημών της Αγωγής, με μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια σχολή, είναι αριστούχος της Αρσακείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ψυχικού Αθηνών, ενώ κατέχει Πτυχίο Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Ετήσιας Επιμόρφωσης σε θέματα Τυφλοκωφών. Είναι επίσης κάτοχος τίτλων 4 ξένων γλωσσών και Πιστοποίησης Ν. Τεχνολογιών Α΄και Β΄Επιπέδου.
Έχει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στη Γενική και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και στην Ελβετία: 27 έτη ως Εκπαιδευτικός, Υποδιευθύντρια και Διευθύντρια σε Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία, Σχολ. Σύμβουλος Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης επί 9 έτη, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής επί 4 έτη, καθώς και σε άλλες ανώτερες θέσεις ευθύνης, όπως Αναπληρώτρια του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Αττικής, Αναπληρωματική Αντιπρόεδρος του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής, (Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης), Συντονίστρια της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ (Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης) της Αττικής, για μαθητές με ειδ. εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και της ΔΕΔΕΑ του Ν. Αιγαίου, Μέλος του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής (Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) και του ΠΥΣΕΕΠ Ν. Αιγαίου. Παράλληλα, επί 14 έτη ήταν μέλος και Επιστημονικά υπεύθυνη της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΠΘ για τα βιβλία Braille (των τυφλών) του Δημοτικού Σχολείου.
Επί σειρά ετών δίδαξε διάφορα γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την εκπαίδευση, στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας στο πλαίσιο της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης των Δασκάλων, καθώς και γνωστικά αντικείμενα της Ειδ. Αγωγής, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Ειδικής Αγωγής, στο ΙΕΚ Αγ. Αναργύρων και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Αθηνών (Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Τμήμ. Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας) και Αιγαίου (Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών), στα πλαίσια Ετήσιων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή.
Ήταν μέλος 4 επιστημονικών επιτροπών για καθορισμό Πανελλήνιας Συμβολογραφίας Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας στο σύστημα Braille και άλλων θεμάτων εκπαίδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και πρωτοπόρος σε θέματα ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» της Ε.Ε. και σε άλλα Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών.
Είναι επιμορφώτρια εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, με περισσότερες από 200 εισηγήσεις και από 100 διοργανώσεις σεμιναρίων και ημερίδων, με έμφαση σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όπως: Αντιμετώπιση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Μαθησιακές Δυσκολίες, ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Σύνδρομο Άσπεργκερ, Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις στο γενικό σχολείο, Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης μαθητή ΑΜΕΑ, Παράλληλη Στήριξη, Τμήμα Ένταξης, Μαθητές με Προβλήματα Όρασης, κλπ.
Παράλληλα ασχολείται και με τη Συμβουλευτική Γονέων.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον κύκλο της υποστηρικτικής παρέμβασης σε μαθητές με ιδιαιτερότητες, Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΔ-Σύνδρομο Άσπεργκερ), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), στην εκπαίδευση μαθητών με Προβλήματα Όρασης και στη μελέτη συμπεριφοράς, χαρακτήρα και δημιουργικής σκέψης μέσα από την παρατήρηση μονογενών διδύμων.
Διατηρεί τρία ιστολόγια με πλούσιο παιδαγωγικό περιεχόμενο και διαρκή ενημέρωση:
(α) Ράνια Χιουρέα www.chiourea.gr (β) Raising and Teaching Children http://raising-teaching-children.blogspot.gr/ (γ) Teacher for the Blind www.e-employ.gr, ενώ έχει πλούσια συγγραφική δράση με βιβλία και άρθρα σε θέματα κυρίως Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

5. Παροχές________________________________________________________
Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:
Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
Φάκελος συνέδρου
Μπλοκ σημειώσεων
Στυλό
Coffee Break

6. Πληροφορίες – Γραμματεία___________________________________
Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.
Τ. 2310 230545 | 211 7706766
M. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Url. www.e-employ.gr
F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

* Για οποιαδήποτε πληροφορία την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης, επικοινωνείτε απευθείας με το 6940810344

Συνοπτικές Πληροφορίες

Έναρξη 27-02-2016
Ημ. Λήξης 28-02-2016
Θέσεις Ν/Α
Κόστος 115 €

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :