Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία) - Αξιολόγηση, Αποκατάσταση

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΔΥΣΛΕΞΙΑ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

12 Ιανουαρίου -14 Απριλίου 2019

  • Πώς πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών σε σχέση με το οικογενειακό και σχολικό ιστορικό του κάθε παιδιού ατομικά;
  • Ποιοι είναι οι τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εντοπίζονται συγκεκριμένα στο κομμάτι της ορθρογραφίας;
  • Ποιοι είναι οι τρόποι υποστήριξης των παιδιών που συναντούν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στον τομέα της ανάνωσης - κατανόησης ή στον τομέα της γραπτής έκφρασης; Ποιες είναι οι τεχνικές για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και την εφαρμογή της σε πρακτικό επίπεδο;
  • Ποιοι είναι οι τρόποι για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, όπως τα Αγγλικά, σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες;
  • Ποιοι είναι οι τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο γυμνάσιο;
  • Με ποιους τρόπους προσεγγίζουμε τον πολύπλοκο μηχανισμό της πρώτης ανάγνωσης, τόσο στα παιδιά που ανήκουν στον τυπικό πληθυσμό, δηλαδή έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όσο και στα παιδιά που έχουν γενικές δυσκολίες (καθυστέρηση, αυτισμό, σύνδρομα)

Όλα τα παραπάνω, θα αναλυθούν στην εκπαίδευση του ΔΙΚΕΨΥ: 

Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία) - Αξιολόγηση, Αποκατάσταση με κύριο στόχο την εφαρμογή και ορθή χρήση των τεχνικών παρέμβασης. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να διδαχθούν μέσω της οπτικοποίησης, τους τρόπους ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να φτιάχνουν τις δικές τους εσωτερικευμένες εικόνες, οι οποίες θα αποβούν μια ουσιαστική βοήθεια τόσο στα κείμενα που καλούνται να διαβάσουν (ανάγνωση), όσο και σε εκείνα που χρειάζεται να κατανοήσουν (κατανόηση). Επίσης θα κληθούν να κατασκευάσουν το δικό τους παιδαγωγικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένων περιστατικών.

Οι παρακάτω θεματικές ενότητες του προγράμματος αποτελούν ξεχωριστές εκπαιδεύσεις ώστε να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να τις παρακολουθήσουν στο σύνολό τους ή μεμονωμένα.

Αξιολόγηση (12-13/01).

Παρουσιάζεται ο τρόπος όπου πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. σε σχέση με το οικογενειακό και σχολικό ιστορικό του κάθε παιδιού ατομικά. Εξηγείται η ανάλυση και καταγραφή της παιδαγωγικής εκτίμησης σε σύμβαση και με τους φορείς στους οποίους απευθύνεται. Τέλος θα γίνει αναφορά στους ενήλικες με δυσλεξία.

Ορθογραφία (26-27/01)

Εκτίθενται οι τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εντοπίζονται πολύ συγκεκριμένα στο κομμάτι της ορθογραφίας (μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση). 

Ανάγνωση-κατανόηση (09-10/02)

Παρουσίαση των τρόπων υποστήριξης των παιδιών που συναντούν μαθησιακές δυσκολίες στο κομμάτι της ανάγνωσης και της κατανόησης (ειδική μαθησιακή της ανάγνωσης).

Γραπτή έκφραση (23-24/02)

Παρουσιάζονται τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη γραπτή έκφραση, την οργάνωση, δόμηση και ανάπτυξη του γραπτού λόγου.

Οπτικοποίηση (16/03)

Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνουν πολύ πιο αποτελεσματικά με τη βοήθεια των εικόνων. Τι γίνεται όμως όταν οι εικόνες δεν παρέχονται ως απτά ερεθίσματα; Υπάρχει τρόπος να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να φτιάχνουν τις δικές τους νοερές αναπαραστάσεις και να συνθέτουν τις δικές τους εικόνες, τις οποίες φέρουν σε αφθονία μέσα τους. Ότι σκέφτονται ή λένε τα παιδιά είναι γεμάτο με εικονοποιήσεις, η φαντασία τους κατοικείται νομίμως από εικόνες. Μέσω της οπτικοποίησης, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνουν να φτιάχνουν τις δικές τους εσωτερικευμένες εικόνες, οι οποίες θα αποβούν μια ουσιαστική βοήθεια τόσο στα κείμενα που καλούνται να διαβάσουν (ανάγνωση), όσο και σε εκείνα που χρειάζεται να κατανοήσουν (κατανόηση).

Παρέμβαση στο Γυμνάσιο (17/03)

Παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο βάση του οποίου υπαγορεύεται η συνέχιση παρέμβασης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στις τάξεις του γυμνασίου. Επιπλέον, προτείνονται τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτή να επιτευχθεί χωρίς να επιτείνεται το ήδη βεβαρυμμένο σχολικό πρόγραμμα των εφήβων μαθητών.

Μαθηματικά (30/03)

Αναλύεται η εξέλιξη της Μαθηματικής Σκέψης και για ποιους λόγους αυτή αποτελεί μια συχνά στενάχωρη συνθήκη για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, παρουσιάζονται αποτελεσματικές μέθοδοι, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και η εφαρμογή της σε πρακτικό επίπεδο (προμαθηματικές έννοιες, μηχανισμοί πράξεων, επίλυση προβλημάτων).

Πρώτη Ανάγνωση (31/03)

Γίνεται εκτενής παρουσίαση των τρόπων προσέγγισης του πολύπλοκου μηχανισμού της πρώτης ανάγνωσης. Αφορά τόσο τα παιδιά που ανήκουν στον τυπικό πληθυσμό, δηλαδή έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όσο και τα παιδιά που έχουν γενικές δυσκολίες (καθυστέρηση, αυτισμό, σύνδρομα).

Ξένες γλώσσες (13/04)

Τεκμηριώνονται θεωρητικά οι λόγοι για τους οποίους η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, όπως τα Αγγλικά, αποτελεί μια επίπονη διαδικασία για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στη μητρική τους γλώσσα. Επιπλέον, προτείνονται διαδραστικές μέθοδοι για να διευκολυνθεί η εκμάθηση αυτή. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πρακτικά πως, χρησιμοποιώντας τις άνω τεχνικές, διευκολύνουν την εκμάθηση των Αγγλικών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Κατασκευή Υλικού και τρόποι χρήσης (14/04)

Διδάσκονται οι τρόποι που θα συγκεντρωθεί, κατασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί παιδαγωγικό υλικό (χαρτί, χαρτόνι, πλαστελίνη, δημιουργία καρτελών, κουτιών, φακέλων, παιχνιδιών) ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών που πρόκειται να διδαχθούν. Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να κατασκευάσουν το δικό τους υλικό ανταποκρινόμενοι σε συγκεκριμένα case studies.

Κόστος συμμετοχής για όλο το Πρόγραμμα:

Για εγγραφές έως 03/01 480€

Για εγγραφές έως 04/01 580€

Κόστος συμμετοχής για κάθε ενότητα: 80€

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 24%.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε: Dikepsy.gr ή επικοινωνήσετε στο τηλ: 698 8080383.

Συνοπτικές Πληροφορίες

Έναρξη 12-01-2019
Θέσεις Ν/Α
Κόστος 480 €
Τόπος διεξαγωγής ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. ( Αθήνα)

Location Map

Πρώτα σε πωλήσεις βιβλία

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :