Ποιος νοσεί από την άνοια; Ασθενείς και περιθάλποντες.

Θεωρητικὲς Εἰσηγήσεις, Βιωματικὴ Μάθηση, Ἐργαστήριο (Workshop)

Οἱ διαταραχὲς ὑπὸ τὸν ὅρο «Ἄνοια» χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση πολλαπλῶν νοητικῶν καὶ λειτουργικῶν ἐλλειμμάτων καὶ ἀπαιτοῦν ἐξειδικευμένη φροντίδα. Οἱ θεραπευτικὲς παρεμβάσεις στὴν «Ἄνοια» διακρίνονται σὲ αὐτὲς ποὺ ἀπευθύνονται στὸν ἴδιο τὸν πάσχοντα καὶ σὲ αὐτές ποὺ ἀπευθύνονται στοὺς περιθάλποντες.

Καθώς ἡ φροντίδα τοῦ ἀτόμου μὲ Ἄνοια ἐπηρεάζει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸν περιθάλποντα καὶ ἐπιφέρει σημαντικὲς συνέπειες στὴ λειτουργία καὶ τὴ δυναμικὴ τῆς οἰκογένειας, θὰ ἑστιάσουμε στὶς θεραπευτικὲς παρεμβάσεις στοὺς περιθάλποντες.

Αὐτὲς ἀξιοποιοῦν τὶς ὁμαδικὲς προσεγγίσεις καὶ παρέχουν ἀποτελεσματικὰ ἐργαλεῖα, ἔχοντας ὡς σκοπὸ τὴ διατήρηση τῆς καλῆς ποιότητας ζωῆς, τόσο τοῦ πάσχοντα μὲ Ἄνοια ὅσο καὶ τοῦ περιθάλποντα, καθὼς καὶ τῆς λειτουργίας ὁλόκληρης τῆς οἰκογένειας.

Χῶρος Διεξαγωγῆς: Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, Σωτ. Χαραλάμπη 1 & Μαυρομιχάλη, 11472, Ἀθήνα.

Ἡμερομηνία: 30 Μαρτίου 2019

Κόστος: 30€ (20 € γιὰ φοιτητές, ἀνέργους)

 Πρόγραμμα Ημερίδας: Ποιος νοσεί από την άνοια; Ασθενείς και περιθάλποντες.

 • 9.30 - 10.00: Προσέλευση - Ἐγγραφές
 • 10.00 - 11.15: α)Εἰσαγωγή στή Νοητική Διαταραχή: Κλινική εἰκόνα τῆς Ἄνοιας (Γκέλυ Παρασκευοπούλου) β) Ἡ Σημασία τῆς Νευροψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης στή Διαφορική Διάγνωση τῆς Ἄνοιας (Μπέσσυ Καραγιάννη)
 • 11.15 - 11.45: Διάλειμμα καφέ
 • 11.45 - 12.45: Ὁμάδες Ἐμπειρίας
 • 12.45 - 13.30: Ἐλαφρύ γεῦμα
 • 13.30 - 14.45: α) Περιθάλποντες Ἀσθενῶν μέ Ἄνοια: μία εὐάλωτη ὁμάδα (Ἰωάννα Κατσούρη) β) Ψυχοεκπαίδευση καί Θεραπευτικές Παρεμβάσεις γιά τούς Περιθάλποντες (Ἕλλη Μητρούτσικου)
 • 14.45 - 15.15: Διάλειμμα καφέ
 • 15.15 - 16.00: Ὁλομέλεια - Κλείσιμο

Συντονίστρια: Μπέσσυ Καραγιάννη

Ὀργανωτική Ἐπιτροπή: Τμῆμα Σεμιναρίων, Μπέσσυ Καραγιάννη, Ἕλλη Μητρούτσικου, Γκέλυ Παρασκευοπούλου.

Εἰσηγήτριες:

 • Μπέσσυ Καραγιάννη, Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, ἀπόφοιτη τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.
 • Ἰωάννα Κατσούρη, Ἐργοθεραπεύτρια MSc, PhD, Λέκτορας, Τμῆμα Ἐργοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικῆς Ἀττικῆς, Ψυχοδραματίστρια - Κοινωνικοθεραπεύτρια, Οἰκογενειακή Θεραπεύτρια.
 • Ἕλλη Μητρούτσικου, Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια- Κοινωνικο- θεραπεύτρια, ἀπόφοιτη τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.
 • Γκέλυ Παρασκευοπούλου: Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας.

Χῶρος διεξαγωγῆς: Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, Σωτ. Χαραλάμπη 1 & Μαυρομιχάλη, 11472, Ἀθήνα. 

Συνοπτικές Πληροφορίες

Έναρξη 30-03-2019
Θέσεις Ν/Α
Κόστος 30 €
Πόλη Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Location Map

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :