Ψυχοεκπαιδευτικό Σεμινάριο για Θέματα  Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου

Το σεμινάριο στοχεύει στην κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου καθώς και στην ενδυνάμωση και υποστήριξη ατόμων που άμεσα ή έμμεσα βιώνουν ρατσισμό.

Έναρξη 30-11-2019 10:00 am
Θέσεις 12
Κόστος 50 €
Τόπος διεξαγωγής Animus Corpus
Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και ΔΑΦ

Τα θέματα σεξουαλικότητας απασχολούν σημαντικά τις οικογένειες με παιδί στο φάσμα και προβληματίζουν αρκετά τους γονείς ως προς τον κατάλληλο χειρισμό σε κάθε συνθήκη. Αφενός παρατηρείται πως μπορεί η οικογένεια να δυσκολεύεται να μιλήσει ανοιχτά για το θέμα αυτό και να δίνει έμφαση σε άλλους τομείς μάθησης και εκπαίδευσης.

Έναρξη 07-12-2019 3:00 pm
Ημ. Λήξης 08-12-2019 8:00 pm
Θέσεις Ν/Α
Κόστος 100€ - 120€
Τόπος διεξαγωγής ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. ( Αθήνα)
Βιωματικές Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης Γονέων

Στο σεμινάριο επιδιώκεται κυρίως η απόκτηση ωριμότητας για τους νέους αλλά και τους λιγότερο νέους γονείς, η απαραίτητη ισορροπία σ’ ένα τρόπο ζωής προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνίας μας, στην κατανόηση ανάμεσα στις γενιές.

Έναρξη 11-01-2020 4:00 pm
Θέσεις Ν/Α
Κόστος -
Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Πρόκειται για ένα εργαστήριο, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1962 από τον κλινικό ψυχολόγο Dr. Thomas Gordon, και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως η πρώτη εκπαίδευση για γονείς με βάση τις δεξιότητες επικοινωνίας.

Έναρξη 01-02-2020 5:00 pm
Ημ. Λήξης 28-03-2020 8:00 pm
Θέσεις Ν/Α
Κόστος 200 €
Τόπος διεξαγωγής ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. ( Αθήνα)

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :