σεξουαλικές διαταραχές

Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν στο Α’ μέρος της ενότητας άρθρων για τις σεξουαλικές διαταραχές, όσον αφορά τη γυναικεία φύση, δεν πρέπει να λησμονηθούν οι περιπτώσεις του Κολεόσπασμου. Ειδικότερα, σε αυτές τις περιπτώσεις η θεραπεία αφορά, επί της ουσίας, την εξοικείωση της γυναίκας και του συντρόφου της αναφορικά με το πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δάχτυλα, ώστε να διασταλεί σιγά σιγά η είσοδος στην περιοχή του κόλπου και ύστερα να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σταδιακά μεγαλύτερου διαμετρήματος κηρία.

Εάν σαν αποτέλεσμα έχει διασταλεί ο κόλπος με τις τεχνικές αυτές, τότε σιγά σιγά δημιουργείται η δυνατότητα για τον άντρα να εισαγάγει το μόριο του στον κόλπο χωρίς φυσικά τις δυσκολίες που υπήρχαν πριν.

Πρόωρη εκσπερμάτιση

Από την άλλη πλευρά, μια συνηθισμένη σεξουαλική διαταραχή για τους άνδρες είναι η πρόωρη εκσπερμάτιση. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι γνωστό πως αντιμετωπίζεται με διάφορες ασκήσεις, στη διάρκεια των οποίων η σύντροφος με τη χρήση της χείρας προκαλεί διέγερση στον άνδρα μέχρι εκείνος να αισθανθεί ότι πλησιάζει στην εκσπερμάτιση. Σε χρόνο που ο άνδρας αισθάνεται ότι η εκσπερμάτιση είναι αναπόδραστη, στο σημείο ακριβώς αυτό η σύντροφός του σταματά.

Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή και ως «stop and go» και προσφέρει στον άνδρα ουσιαστικά το αίσθημα της επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής διέγερσης χωρίς, ωστόσο, να εκσπερματώνει. Αξίζει να υπογραμμιστεί εδώ ότι η παραπάνω μέθοδος χρησιμοποιείται από κοινού με την απότομη παρεμπόδιση του επικείμενου οργασμού, σε χρόνο που αυτός ο τελευταίος μοιάζει να είναι αναπόφευκτος, μέσω της μεθόδου ''συμπίεσης'' της βαλάνου (δλδ. η κεφαλή του πέους), δηλαδή πιέζοντας με τον αντίχειρα και τα δύο μεγάλα δάχτυλα τη βάλανο του ανδρικού μορίου. Αυτή η μέθοδος έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας σχετικά με τη θεραπεία της πρόωρης εκσπερμάτισης.

Ανεσταλμένος οργασμός

Συνεχίζοντας, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στον ανδρικό πληθυσμό που παρουσιάζεται ο ανεσταλμένος οργασμός, για την αντιμετώπιση του οποίου αξιοποιούνται ορισμένες ειδικές ασκήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους σκοπό έχουν να επιτευχθεί η εκσπερμάτιση εσωτερικά της περιοχής του κόλπου. Αυτό συμβαίνει διότι κατά τις περιπτώσεις αυτές δεν παρουσιάζεται πρόβλημα κατά τον αυνανισμό αλλά κατά τη διάρκεια της διείσδυσης.

Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική αντιμετώπισης έχει ως εξής: η σύντροφος προσπαθεί να διεγείρει με τη χείρα τον σύντροφό της μέχρι το σημείο του οργασμού, ενώ συγχρόνως πλησιάζει σταδιακά το ανδρικό μόριο προς την περιοχή του κόλπου.

Εν τέλει, αφού η σύντροφος έχει διεγείρει τον άνδρα σε σημείο εκσπερμάτισης, τότε χωρίς να τη σταματήσει τοποθετεί το ανδρικό μόριο εσωτερικά της περιοχής του κόλπου με σκοπό να πραγματοποιηθεί εκεί η εκσπερμάτιση. Είναι γνωστό πως ακόμα και μια μόνο εκσπερμάτιση εσωτερικά του κόλπου μπορεί να αποβάλλει δια παντός τη ''φοβία'' του άνδρα για την κολπική εκσπερμάτιση.

Διαταραχή της στύσης

Επιπροσθέτως, η διαταραχή της στύσης στους άνδρες είναι μια ακόμα συνηθισμένη περίπτωση, ειδικότερα στις μέρες μας. Στην περίπτωση αυτή, το ζευγάρι μπαίνει στη διαδικασία αντιμετώπισης - θεραπείας μέσω των διαφόρων σεξουαλικών δραστηριοτήτων, οι οποίες όμως είναι οικείες και δεν προκαλούν το άγχος της συνουσίας ούτε προβάλλουν απαιτήσεις για τον άνδρα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή στύση.

Όσον αφορά το σύνολο των ασκήσεων που προτείνονται, κατά κύριο λόγο αυτές περιλαμβάνουν ερεθισμό του ανδρικού μορίου, αυνανισμό από τη σύντροφο μέχρι τη στύση και εν συνεχεία σταδιακή διείσδυση του πέους εσωτερικά του κόλπου. Στη φάση αυτή η σύντροφος βρίσκεται καθήμενη πάνω στον άνδρα, ενώ αυτή είναι μια στάση που προτείνεται και στο στάδιο της συνουσίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας και των άλλων σεξουαλικών διαταραχών.

Βέβαια, ακόμα και όταν το ανδρικό μόριο βρίσκεται εξ ολοκλήρου εσωτερικά του κόλπου, εν πρώτοις δεν επιτρέπονται οι συνηθισμένες κινήσεις της σεξουαλικής πράξης, ενώ σταδιακά προτείνονται σε περιορισμένη συχνότητα, ώστε να μην ανασταλεί η στύση. Υστερογενώς επιτρέπεται σταδιακά κάποιος αριθμός κινήσεων σε άλλες ασκήσεις, ώστε να φτάσει ο οργασμός όσο πιο φυσιολογικά γίνεται.

Με τον τρόπο αυτόν ο άνδρας ουσιαστικά απαλλάσσεται από το άγχος και την οποιαδήποτε απαίτηση στο επίπεδο της σεξουαλικής απόδοσης και σιγά σιγά νοιώθει πως είναι σε θέση να έχει κανονική στύση, να εισαγάγει το πέος εσωτερικά του κόλπου και πετύχει μια συνουσία σε ικανοποιητικό βαθμό.

Έχει υπογραμμιστεί από τους Masters & Johnson πως οι θεραπευτικές μέθοδοι που σημειώνονται παραπάνω είναι κατά μεγάλο ποσοστό επιτυχημένες και πιο συγκεκριμένα σε αριθμό 80% στη γενική αντιμετώπιση σεξουαλικών διαταραχών και δυσλειτουργιών.
Επίσης, στην περίπτωση της πρόωρης εκσπερμάτισης το ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 97%, ενώ στη διαταραχή της στύσης το 59%. Μολονότι ένας αριθμός ατόμων που κατά καιρούς ασκεί κριτική κατηγορώντας τις μεθόδους αυτές ως προσωρινές, οι μέθοδοι έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμες και αποτελεσματικές για τη θεραπεία πολλών σεξουαλικών δυσλειτουργιών.

Παρακάτω θα σημειωθούν αναλυτικά κάποιες άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις:

Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία

Μέσω της συγκεκριμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζεται επιτυχώς μεγάλος αριθμός σεξουαλικών διαταραχών. Βάσει της θεραπείας αυτής, η οποία είναι κοινή για όλες τις δυσλειτουργίες σεξουαλικού επιπέδου, ο θεραπευόμενος πρόκειται να αντιληφθεί και να μεταβάλλει τις ανεπιθύμητες ή και λαθεμένες πεποιθήσεις που έχει αναφορικά με τη σεξουαλική λειτουργία.

Επιπλέον, ο θεραπευόμενος καλείται να περιορίσει σημαντικά το άγχος για την απόδοση κατά τη διάρκεια τα σεξουαλικής δραστηριότητας και, τέλος, να καλυτερέψει την επικοινωνία γενικά αλλά και ειδικά στο σεξουαλικό/ερωτικό επίπεδο.

Ψυχοδυναμικά προσανατολισμένη θεραπεία

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ψυχοδυναμική θεραπεία και ο συνδυασμός της με τη θεραπεία της σεξουαλικής δραστηριότητας μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στα άτομα με σεξουαλικές διαταραχές τα οποία παρουσιάζουν και ψυχικές διαταραχές. Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση, δηλαδή η ψυχοδυναμική σε συνδυασμό με τη σεξουαλική θεραπεία, συνήθως αξιοποιείται από αρκετές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίες απευθύνονται σε ένα ευρύτερο φάσμα ψυχικών διαταραχών.

Από την άλλη, η θεραπεία της σεξουαλικής δραστηριότητας συνήθως χρησιμοποιείται ξεχωριστά σε κλινικές και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται ειδικά στη θεραπεία και αντιμετώπιση των σεξουαλικών διαταραχών και δυσλειτουργιών.

Κλινική υπνοθεραπεία

Μέσω της κλινικής υπνοθεραπείας είναι δυνατόν ο θεραπευόμενος να βοηθηθεί και να επανεκκινήσει τη συμπεριφορά του στη σεξουαλική δραστηριότητα με στόχο να ελαχιστοποιήσει το άγχος της σεξουαλικής απόδοσης. Επίσης μέσω αυτής της μεθόδου ο θεραπευόμενος αλλάζει τον τρόπο που αντιδράει και χειρίζεται τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές, ενώ περιορίζει σημαντικά τις αυτοπεριοριστικές αντιλήψεις του.

Οι παράμετροι που αναφέρονται είναι δυνατές αφού μέσω της κλινικής υπνοθεραπείας παρέχεται πρόσβαση στο υποσυνείδητο του ατόμου αντιμετωπίζοντας με τον τρόπο αυτόν την επιρροή που ασκεί το άγχος, τα οποιαδήποτε αρνητικά συναισθήματα, τα όποια παρελθοντικά τραυματικά βιώματα αλλά και την όλη εμπειρία της σεξουαλικής πράξης. Παράλληλα, μέσω της χαλάρωσης στην οποία εισέρχεται ο θεραπευόμενος, κατά τη διάρκεια της ύπνωσης, όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού λειτουργούν πολύ καλύτερα.

Σύμφωνα με τα όσα αναλύονται στο Α’ και στο Β’ μέρος του άρθρου καταλαβαίνουμε εύκολα ότι οι σεξουαλικές διαταραχές και δυσλειτουργίες παρουσιάζονται, αν και διαφοροποιημένες, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Η ανθρώπινη φύση είναι ψυχοσωματική και ως εκ τούτου ευάλωτη και από ''εχθρούς'' που δεν γίνονται αντιληπτοί με τα μάτια (άγχος, αρνητικά συναισθήματα, κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση πάντως, τίποτα δεν είναι μη αντιμετωπίσιμο, εφόσον ο καθένας και η καθεμιά απευθυνθεί εκεί που πρέπει και εφόσον έχει τη διάθεση να το αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε σεξουαλική δυσλειτουργία. Οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι και οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να προσφέρουν βοήθεια για κάθε περίπτωση που φαντάζει δύσκολη.

Αποκτήστε το βιβλίο 100 μικρές σεξουαλικές αλήθειες, από το εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο Ψυχολογίας της Πύλης μας

Διαβάστε το πρώτο μέρος της ενότητας άρθρων: Σεξουαλικές Διαταραχές, του επιστημονικού συνεργάτη, Νεκτάριου Κοσμά.

Συγγραφή Άρθρου

Νεκτάριος Κοσμάς - Ψυχοθεραπευτής

Νεκτάριος Κοσμάς: έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον επαγγελματικό κατάλογο ειδικών παρέχονται από τους ίδιους τους ειδικούς, κατά την εγγραφή τους στο σύστημα. Όταν βλέπετε την ένδειξη «έχει επιβεβαιωθεί από το Psychology”, σημαίνει ότι το Psychology έχει ελέγξει, με email, τηλεφωνικά ή/και με λήψη των σχετικών εγγράφων, τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ότι ο ειδικός είναι υπαρκτό πρόσωπο.
  • Ότι τα πτυχία οι τίτλοι και οι εξειδικεύσεις που αναφέρει είναι αληθινά.
  • Ότι οι πληροφορίες που αναφέρει ισχύουν.

Εξειδ. Ιατρική Ψυχολογία Ε.Κ.Π.Α., Συνθετική συμβουλευτική - ψυχοθεραπεία, Κλινική Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία - Υπνοθεραπεία. Μελος Ε.Ε.Σ, E.A.C., I.A.R.P.P.,GHSC

Όλα τα περιεχόμενα της Πύλης Ψυχολογίας - Psychology.gr προστατεύονται από την DMCA. Η αναδημοσίευση περιεχομένου είναι αποδεκτή, μόνο εφόσον τηρούνται όλοι ανεξαιρέτως οι παρακάτω κανόνες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Πύλη Ψυχολογίας θα προχωράει σε καταγγελία DMCA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διαβάστε προσεκτικά το σχετικό πλαίσιο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ DMCA.com Protection Status

Περισσότερα άρθρα του ειδικού συνεργάτη

Σεξουαλικές διαταραχές
σεξουαλικές διαταραχές

Είναι κοινώς αποδεκτό στις μέρες μας ότι η σεξουαλική ένωση μεταξύ δύο συντρόφων, δηλαδή η ερωτική πράξη, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές ενώσεις για το ζευγάρι. Κάθε ζευγάρι φυσικά φέρει μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή σεξουαλική ζωή και ουσιαστικά καλείται να βρει ή και να δημιουργήσει τους τρόπους εκείνους που και οι δύο σύντροφοι θα απολαμβάνουν αυτές τις στιγμές.

Eρωτική σχέση και επικοινωνία
Eρωτική σχέση

Από την περίοδο που ο άνθρωπος ξεκίνησε να αναρωτιέται περί του κόσμου, άρχισε συγχρόνως να ερευνά σχετικά με το μυστήριο της ανθρώπινης φύσης. Αν και τις πιο συνηθισμένες δραστηριότητες του ο άνθρωπος τις θεωρεί δεδομένες, όταν αυτές εξεταστούν με συστηματικό τρόπο μπορούν να αποβούν αινιγματικές.

Διακοπή ψυχοθεραπείας - παράγοντες και κίνητρα
Διακοπή ψυχοθεραπείας

Η διακοπή της ψυχοθεραπείας, όπως και η συνεχής απουσία του θεραπευόμενου από τις συνεδρίες, είναι βέβαια μια κατάσταση όχι σπάνια. Ωστόσο ακόμα πιο συχνή είναι η σκέψη για την ενδεχόμενη διακοπή της ψυχοθεραπείας, η οποία αρκετές φορές έχει περάσει - έστω και φευγαλέα - ή βρίσκεται σταθερά στο μυαλό εκείνων που επισκέπτονται κάποιον ειδικό ψυχοθεραπευτή ή ψυχολόγο.

Oριακή μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας
Oριακή διαταραχή

Βάσει των όσων γνωστοποιούνται από τον Αμερικανικό Ψυχιατρικό Σύλλογο, η οριακή μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας συγκαταλέγεται μεταξύ των διαταραχών προσωπικότητας Β κατηγορίας, ενώ ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό της είναι ο έντονα μεταβαλλόμενος συναισθηματικός κόσμος του ατόμου. Δηλαδή, το άτομο εκείνο εμφανίζεται ασταθές στις διαπροσωπικές του σχέσεις, καθώς και έντονα παρορμητικό.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :
0
Shares