Η κοινωνιολογική έρευνα

Προσθήκη απο psychology.gr
Συγγραφέας : Κυριαζή, Νότα
Εκδόσεις : Πεδίο
Σελίδες : 408
Έτος έκδοσης : 2011

Χρόνος παράδοσης
1-5 ημέρες

Τιμή εκδότη
16,83 €

Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση των βασικών µεθόδων και τεχνικών της κοινωνιολογικής έρευνας, µε έµφαση στις θεωρητικές και τεχνικές τους παραδοχές και στις επιπτώσεις τους στη συγκέντρωση, την οργάνωση και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Οι βασικές θεµατικές ενότητες που καλύπτονται είναι: - Η σχέση θεωρίας και εµπειρικής έρευνας - Η ποσοτική µέτρηση των κοινωνικών φαινοµένων - Οι µέθοδοι επιλογής του δείγµατος - Το ερωτηµατολόγιο και η συνέντευξη - Η αιτιακή λογική του πειράµατος - Οι βασικές µέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης των δεδοµένων - Η συµµετοχική παρατήρηση - Η ανάλυση περιεχοµένου - Η ιστορική και συγκριτική διάσταση - Ζητήµατα δεοντολογίας στην έρευνα Το βασικό συµπέρασµα που συνάγεται από την παρουσίαση είναι ότι η πολλαπλότητα και η αλληλεπίδραση των επιπέδων της κοινωνικής πραγµατικότητας απαιτούν συνδυασµό διαφορετικών µεθόδων για την πιο αποτελεσµατική διερεύνηση των µηχανισµών µέσω των οποίων τα επίπεδα αυτά διασυνδέονται.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για το προϊόν.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :