Πιστοποίηση στη χρήση και βαθμολόγηση του ψυχομετρικού εργαλείου Λογόμετρο

Η εκδήλωση αυτή έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια εκδήλωση στην κατηγορία Ομάδες υποστήριξης, σεμινάρια ψυχολογίας

Εισηγητές Σεμιναρίου: 

 • Μουζάκη Αγγελική, PhD – Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαθησιακών Δυσκολιών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ)
 • Ράλλη Ασημίνα, PhD – Αναπτυξιακή Ψυχολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Παπαπαναγιώτου Γιώργος – Υπεύθυνος Υλοποίησης ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ, INTE*LEARN

Aπευθύνεται σε ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, παιδιάτρους-αναπτυξιολόγους, εκπαιδευτικούς προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς επίσης και ερευνητές που επιθυμούν να αξιολογούν σύντομα και με ευκολία τις γλωσσικές δεξιότητες παιδιών 4 έως 7 ετών.

Περιγραφή σεμιναρίου:

Σεμινάριο εκπαίδευσης στην καινοτόμο τεχνολογική εφαρμογή για τη σταθμισμένη γλωσσική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ. Το λογόμετρο:

 • Χορηγείται σε παιδιά 4 έως 7 ετών.
 • Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από Ελληνική Επιστημονική Ομάδα.
 • Έχει σταθμιστεί σε περισσότερα από 1000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.
 • Περιλαμβάνει 24 δοκιμασίες που αξιολογούν όλους τους τομείς του προφορικού λόγου αλλά και τον γραπτό λόγο.
 • Χορηγείται μόνο από πιστοποιημένους επαγγελματίες μέσω tablet ή PC με τρόπο εύκολο, διασκεδαστικό κι ενθαρρυντικό για τα παιδιά μικρής ηλικίας.
 • Προσφέρει άμεση και λεπτομερή περιγραφή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που είναι εύληπτη τόσο στους γονείς, όσο και στους επαγγελματίες .
 • Προσφέρει δυνατότητα συμπλήρωσης ημι-αυτοματοποιημένου αρχείου αναφοράς των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για υποστήριξη του έργου του ειδικού.

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν τα ακόλουθα θέματα:

 • Αρχές & στόχοι της γλωσσικής αξιολόγησης
 • Παρουσίαση των εφαρμογών και των δοκιμασιών
 • Κανόνες βαθμολόγησης με παραδείγματα βαθμολόγησης και πρακτική εξάσκηση
 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
 • Διαμόρφωση της αναφοράς & οργάνωση παρεμβάσεων
 • Οδηγίες πιστοποίησης και τεχνικές προδιαγραφές - εγκατάσταση - χρήση

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν τον οδηγό χρήσης του εργαλείου με αναλυτικές οδηγίες χορήγησης και βαθμολόγησης, κωδικό για πρακτική εφαρμογή της αξιολογικής διαδικασίας, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να επωφεληθούν αγοράς κωδικών χορήγησης του λογόμετρο με έκπτωση 10%.

Κόστος συμμετοχής σεμιναρίου:

 • Για εγγραφές έως 27/01: 180€
 • Για εγγραφές από 28/01: 200€

Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α. 24%.

Συνοπτικές Πληροφορίες

Έναρξη 08-02-2020 9:00 am
Θέσεις Ν/Α
Κόστος 180 €
Τόπος διεξαγωγής ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. ( Αθήνα)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Location Map