ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Seps.gr)


Ο παρών κώδικας δεοντολογίας σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Ελλάδα και να συντελέσει στην πραγμάτωση της αποστολής του.
Ο κώδικας απευθύνεται στους ψυχολόγους είτε ασκούν κλινική πράξη (έργο) είτε διεξάγουν έρευνα είτε διδάσκουν είτε συγγράφουν ψυχολογικού περιεχομένου κείμενα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για Άδεια Ασκήσης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικά και μπορεί σε ένα μικρό βαθμό να διαφέρουν από περιφέρεια σε περιφέρεια. Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την οικεία περιφέρεια (πρώην νομαρχία) προκειμένου να επιβεβαιώσετε τις απαιτήσεις.

 

Δείτε παρακάτω σημαντικούς νόμους που σχετίζονται με το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ελλάδα. Ανατρέχοντας στα σχετικά ΦΕΚ που αναφέρονται, στη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα νόμο.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :