Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» το οποίο υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Καλαβρουζιώτη, ως εξής: 

Ζητείται επαγγελματίας ψυχικής υγείας για συστέγαση, στην Αθήνα, στην περιοχή της Κυψέλης.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων, μεταξύ των οποίων ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών με μέγιστη διάρκεια σύμβασης τριών (3) μηνών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Νομού Αττικής.

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μισθωτής εργασίας, επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: "Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής", εκ των οποίων οι δύο (2) θέσεις αφορούν σε:

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων, μεταξύ των οποίων ενός (1) ψυχολόγου και τεσσάρων (4) κοινωνικών λειτουργών, για το χρονικό διάστημα, όπως αυτό αναφέρεται, ανά ειδικότητα, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/σης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής.

Ιατρείο Ψυχικής Υγείας στη περιοχή Νέου Ψυχικού που λειτουργεί με παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους, αναζητά Γραμματέα, έχοντας ως αντικείμενο σπουδών τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, για απογευματινή απασχόληση από τις 2:00 μμ.

Η Διεύθυνση Πολιτικών και Συστημάτων Υγείας της Χώρας (CPS) βοηθά τις χώρες της Περιφέρειας με το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και συστημάτων υγείας για την ενίσχυση της καθολικής κάλυψης υγείας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (Αρ. Προσκλ. 12/20-04-23) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ψυχολόγου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ, στα Καλάβρυτα.

google news iconΤο Psychology.gr είναι εγκεκριμένος εκδότης στην υπηρεσία Google News. Ακολουθήστε μας για να έχετε πρόσβαση στην αρθρογραφία και άμεση ενημέρωση για έρευνες ψυχολογίας και θέματα ψυχικής υγείας: Psychology.gr - Google News

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ