Κάντε εγγραφή στο Psychology.gr προκειμένου να μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας δημοσκοπήσεις ψυχολογίας.
Έρευνες Ψυχολογίας

Επιλεγμένη Δημοσκόπηση

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων vs Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος

112485150 [{"id":"299","title":"\u0394\u03b5\u03bd \u03ad\u03c7\u03c9 \u03ba\u03ac\u03bd\u03b5\u03b9 \u03b5\u03b3\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03c3\u03b5 \u03ba\u03b1\u03bd\u03ad\u03bd\u03b1\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 2 \u03c3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5\u03c2 \/ \u0394\u03b5\u03bd \u03bc\u03b5 \u03b5\u03bd\u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9","votes":"20","type":"x","order":"7","pct":55.56000000000000227373675443232059478759765625,"resources":[]},{"id":"293","title":"\u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf \u0395\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03c9\u03bd \u03a8\u03c5\u03c7\u03bf\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd: \u0395\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b3\u03b3\u03b5\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b1\u03bb\u03bb\u03ac \u03ba\u03b1\u03b8\u03cc\u03bb\u03bf\u03c5 \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03ad\u03c1\u03b3\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5","votes":"4","type":"x","order":"1","pct":11.1099999999999994315658113919198513031005859375,"resources":[]},{"id":"294","title":"\u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf \u0395\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03c9\u03bd \u03a8\u03c5\u03c7\u03bf\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd: \u0395\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b3\u03b3\u03b5\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b1\u03bb\u03bb\u03ac \u03bc\u03ad\u03c4\u03c1\u03b9\u03b1 \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03ad\u03c1\u03b3\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5","votes":"4","type":"x","order":"2","pct":11.1099999999999994315658113919198513031005859375,"resources":[]},{"id":"295","title":"\u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf \u0395\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03c9\u03bd \u03a8\u03c5\u03c7\u03bf\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd: \u0395\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b3\u03b3\u03b5\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03ad\u03c1\u03b3\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5","votes":"3","type":"x","order":"3","pct":8.3300000000000000710542735760100185871124267578125,"resources":[]},{"id":"296","title":"\u03a0\u03b1\u03bd\u03b5\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03b9\u03bf\u03c2 \u03a8\u03c5\u03c7\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03c2: \u0395\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b3\u03b3\u03b5\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b1\u03bb\u03bb\u03ac \u03ba\u03b1\u03b8\u03cc\u03bb\u03bf\u03c5 \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03ad\u03c1\u03b3\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5","votes":"3","type":"x","order":"4","pct":8.3300000000000000710542735760100185871124267578125,"resources":[]},{"id":"297","title":"\u03a0\u03b1\u03bd\u03b5\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03b9\u03bf\u03c2 \u03a8\u03c5\u03c7\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03c2: \u0395\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b3\u03b3\u03b5\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b1\u03bb\u03bb\u03ac \u03bc\u03ad\u03c4\u03c1\u03b9\u03b1 \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03ad\u03c1\u03b3\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5","votes":"1","type":"x","order":"5","pct":2.779999999999999804600747665972448885440826416015625,"resources":[]},{"id":"298","title":"\u03a0\u03b1\u03bd\u03b5\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03b9\u03bf\u03c2 \u03a8\u03c5\u03c7\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03c2: \u0395\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b3\u03b3\u03b5\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03ad\u03c1\u03b3\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5","votes":"1","type":"x","order":"6","pct":2.779999999999999804600747665972448885440826416015625,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /dimoskopiseis-psychologias.html?id=49&task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Ψήφοι ...