Διάγνωση και Ψυχοθεραπεία Παιδιών μέσα από τη Συστημική Οπτική SANE

Η εκδήλωση αυτή έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια εκδήλωση στην κατηγορία Ομάδες υποστήριξης, σεμινάρια ψυχολογίας

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Διάγνωση και Ψυχοθεραπεία Παιδιών μέσα από τη Συστημική Οπτική SANE-SystemAttachmentNarrativeEncephalon ®, που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ - Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία- απευθύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας (σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, κ.ά.) που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία με παιδιά που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να εξοικειώσει τους ειδικευόμενους με το θεωρητικό υπόβαθρο και τις διαγνωστικές διαδικασίες που θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις συναισθηματικές δυσκολίες που εκδηλώνουν τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Βάσει των αποτελεσμάτων διαγνωστικής διαδικασίας οι ειδικευόμενοι θα μάθουν να σχεδιάζουν, να υλοποιούν τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες σε κάθε περίπτωση και να συγγράφουν αναλυτική ψυχολογική αναφορά προς ενημέρωση των εμπλεκόμενων ειδικών ή/και γονέων.

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι μονοετές (70 ώρες).

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι ένα (1) έτος με συχνότητα επτά (7) ώρες μία (1)φορά το μήνα, Παρασκευή 09.30-16.30, από Οκτώβριο έως και Ιούλιο.

Ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης είναι ένα (1) έτος

Ετήσια διάρκεια προγράμματος: Οκτώβριος-Ιούλιος

Ώρες και μέρες θεωρητικού-εποπτείας: Παρασκευή 9.00-16.00, (7ώρες) μία (1) φορά το μήνα

Ημερομηνία έναρξης: 16/10/2020

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής αιτήσεις έως και 20/9/2020

Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού με τίτλο «Εκπαίδευση στη Διάγνωση και Ψυχοθεραπεία Παιδιών μέσα από τη Συστημική Οπτική SANE-SystemAttachmentNarrativeEncephalon ® »

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Το θεωρητικό πλαίσιο των παρεμβάσεων:

 • πώς εντάσσουμε τη συστημική οπτική SANE στην θεραπεία παιδιών
 • αξιοποίηση του συναισθηματικού δεσμού (attachment)
 • αναπτυξιακά στάδια και εγκέφαλος: ορόσημα ανά ηλικία
 • το σύμπτωμα του παιδιού και το οικογενειακό σύστημα (συχνά ζητήματα προς επεξεργασία: αυτοπεποίθηση/αυτοεικόνα, κοινωνικές δεξιότητες (σε σχέση με γονείς/συνομηλίκους), προκλητική συμπεριφορά-διαχείριση συναισθήματος, έντονο αίσθημα θυμού/εκρήξεις, διαχείριση διαζυγίου, διαχείριση απώλειας)
 • αφήγηση των γονέων για το παιδί, αφήγηση παιδιού μέσα από τις ιστορίες του

Οδηγίες για τη λήψη ιστορικού

 • πρώτη επαφή με γονείς
 • διαδικασία λήψης ιστορικού, δομή ιστορικού
 • προετοιμασία παιδιού από τους γονείς
 • συμβόλαιο θεραπείας με τους γονείς

Εργαλεία για τη Διαγνωστική Διαδικασία

 • Έναρξη διαγνωστικής/θεραπευτικής διαδικασίας με το παιδί
 • πρώτη συνεδρία παιδιού: γνωριμία παιδιού με τον χώρο, επαφή/ σύνδεση με παιδί-έφηβο, πρακτικά ζητήματα, π.χ. διάρκεια ραντεβού, υλικά, κ.α.
 • συμβόλαιο θεραπείας με το παιδί
 • χτίσιμο ασφαλούς βάσης
 • παράλληλη συνεργασία με τους γονείς (ενημέρωση, συμμετοχή τους σε ατομικό επίπεδο ή μαζί με το παιδί), επαφή με δασκάλους και άλλους ειδικούς
 • ο ρόλος του θεραπευτή
 • δεξιότητες θεραπευτή: σχέση θεραπευτή-παιδιού, ενεργητική ακρόαση, παρατήρηση, συζήτηση, διευκόλυνση στην ανάδυση και επεξεργασία ζητημάτων

Αξιοποίηση της ζωγραφικής στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία

 • ζωγραφική: ιστορική και θεωρητική ανασκόπηση, τι παρακινεί τα παιδιά να ζωγραφίσουν, παράγοντες που επηρεάζουν την ζωγραφική των παιδιών, αναπτυξιακές πλευρές-εξελικτικά στάδια, ο ρόλος του θεραπευτή-πρακτικά ζητήματα, περιστατικά για ανάλυση/εξάσκηση από τους εκπαιδευόμενους
 • Το τεστ της οικογένειας και παραλλαγές
 • Kinetic Family Drawing, Family-Centered Circle Drawings και Parent-Self Centered Drawings
 • Το τεστ της ανθρώπινης φιγούρας Draw a man, Draw a person
 • Draw a person in the rain, La fame de Fay
 • Το σχέδιο Σπίτι-Δέντρο-Άνθρωπος, House-tree-person
 • Τεστ D10
 • Κύκλος συναισθημάτων

Αξιοποίηση της αφήγησης στη διάγνωση

 • Ιστορίες: αξιοποίηση παραμυθιών που υπάρχουν η συν-δημιουργούμε με το παιδί
 • Αξιοποίηση της αυθόρμητης αφήγησης του παιδιού
 • Προτεινόμενα βιβλία και ιστορίες
 • Το Fairy Tale Test: ως παράδειγμα τεστ παραμυθιών
 • CAT, CAT-H: ιστορική ανασκόπηση, σκοπός του τεστ, διαδικασία χορήγησης, ανάλυση εικόνων, ερμηνεία αποτελεσμάτων-συμπλήρωση φυλλαδίου απάντησης, περιστατικό για ανάλυση/εξάσκηση από τους εκπαιδευόμενους: επιλογή υλικού/προτάσεων για παιδιά, περιστατικά για ανάλυση/εξάσκηση από τους εκπαιδευόμενους
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων με συνδυασμό εργαλείων, συγγραφή αναφοράς, διαδικασία ενημέρωσης γονέων, περιστατικό ως παράδειγμα, περιστατικά για ανάλυση/εξάσκηση από τους εκπαιδευόμενους

Αξιοποίηση της μη κατευθυντικής διεργασίας για διάγνωση και θεραπεία

 • σύμπτωμα, στόχοι διάγνωσης - θεραπείας και πορεία
 • συμβολικό παιχνίδι
 • το παιδί κατευθύνει τις συνεδρίες
 • επαναλαμβανόμενα σενάρια παιχνιδιού
 • παρεμβάσεις
 • αλλαγή ιστορίας, η θεραπεύτρια προτείνει εναλλακτικά σενάρια στην ιστορία

Αξιοποιήση της κατευθυντικής διεργασίας για διάγνωση και θεραπεία

 • η θεραπεύτρια προτείνει συγκεκριμένες ασκήσεις, κατασκευές
 • σύμπτωμα, στόχοι διάγνωσης-θεραπείας και πορεία
 • εργαλεία: πηλός, ζωγραφική, επιτραπέζια/ παιχνίδια δεξιοτήτων
 • παρεμβάσεις, ασκήσεις ανάλογα τα θέματα που διαπραγματεύεται το παιδί

Κριτήρια και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πτυχίο ψυχολογίας, ψυχιατρικής, παιδαγωγικών ή ανθρωπιστικών σπουδών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην σχολική ψυχολογία ή στην ειδική αγωγή.
Το Ινστιτούτο δεσμεύεται από τον κώδικα δεοντολογίας του στην αποφυγή διακρίσεων που αφορούν την καταγωγή, την εθνικότητα, το χρώμα, το φύλο, τη θρησκεία, τη σωματική υγεία και τη σεξουαλική προτίμηση στην προσφορά ευκαιριών ειδίκευσης. 

Δίδακτρα του εκπαιδευτικού προγράμματος

Το ετήσιο συνολικό ποσό των διδάκτρων δίνεται είτε εφάπαξ είτε χωρισμένο σε 10 δόσεις (Οκτώβριος - Ιούλιος). Επίσης παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον κόστος των διδάκτρων και τους τρόπους πληρωμής. Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό (ελεύθερη πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, σε επιστημονικά περιοδικά που έχει εγγραφεί το Ινστιτούτο, καθώς και σημειώσεις) 

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Ιδιότητες Μέλους /Πιστοποιήσεις του Ινστιτούτου

 1. Το Ινστιτούτο είναι Ευρωπαϊκώς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο (European Accredited Psychotherapy Training Institute)
 2. Είναι πιστοποιημένο ως Full Member του EFTA-TIC (Επιμελητήριο Κέντρων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας). Συμμετέχει επίσης στην Πλατφόρμα Ανταλλαγής Εκπαιδευτών του EFTA-TIC.
 3. Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ).
 4. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Αυτός που ολοκληρώνει το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Διάγνωση και Ψυχοθεραπεία Παιδιών θα μπορεί να δουλέψει διαγνωστικά και θεραπευτικά με παιδιά που παρουσιάζουν ψυχολογικές δυσκολίες σε ιδιωτικά και δημόσια πλαίσια.

Εμπειρίες / Μαρτυρίες από προηγούμενους συμμετέχοντες 

Περισσότερο μου άρεσε/άρεσαν :

«…το θεωρητικό κομμάτι σε όλα του τα εργαλεία, πολύ κατανοητό, περισσότερο μου άρεσε η πρακτική με τις 10 ιστορίες στο CAT…»
«…το γεγονός ότι καταπιαστήκαμε με ένα ευρύ φάσμα test και αξιολογήσεων των συναισθηματικών δυσκολιών. Επίσης, ήταν πολύ διαφωτιστικός ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζουμε τα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα…»
«…η φροντίδα και το ειλικρινές ενδιαφέρον για τον ρόλο του εξεταστή και του θεραπευτή ως κάποιος που λειτουργεί προς όφελος του παιδιού και της οικογένειας με προσοχή και υπευθυνότητα…»
«…τα παραδείγματα που αναλύαμε μαζί και η συστηματοποίηση στη πληροφορία -οργάνωση της γνώσης…»
«…οι εισηγήτριες. Είχαν έναν πολύ όμορφο τρόπο μετάδοσης όλων αυτών των πληροφοριών. Μου άρεσε που ύστερα από κάθε συνάντηση ένιωθα ακόμα πιο «επαρκής» σε αυτό που κάνω, έχοντας ακόμη πολύ δρόμο…» 

Από τη διεργασία του σεμιναρίου κατάλαβα:

«…πόσο σημαντική είναι η συνδυαστική προσέγγιση στα πλαίσια της διαγνωστικής διαδικασίας…»
«…η ενασχόληση με τα παιδιά απαιτεί πολύ προσεκτική δουλειά, προσέγγιση με ευαισθησία και κατανόηση και η διάγνωση πρέπει να στηρίζεται στη συλλογή δεδομένων από πολλά στοιχεία και όχι μεμονωμένα…»

Λίγα λόγια για το Ινστιτούτο Λόγω Ψυχής

Το Λόγω Ψυχής- Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία συστάθηκε το 2011 από τους Τσαμπίκα Μπαφίτη, MSc, PhD, Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD, και Γιώργο Καλαρρύτη, MMedSci, κλινικούς ψυχολόγους και συστημικούς ψυχοθεραπευτές, με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση και εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Το Ινστιτούτο, που είναι Ευρωπαϊκώς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο EAPTI (European Accredited Psychotherapy Training Institute) και πιστοποιημένο ως Full Member του EFTA-TIC (Επιμελητήριο Κέντρων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Οικογενειακής Θεραπείας), έχει ως κύρια δραστηριότητά του την εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στη συστημική θεραπεία και συμβουλευτική, καθώς και στη συστημική διάγνωση.

Κεντρικό: Στουντίου 10β, 15126 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 8033287 Fax: 210 8031341
Παράρτημα: Κυπρίων Αγωνιστών 81, 15126 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.logopsychis.gr
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνοπτικές Πληροφορίες

Έναρξη 16-10-2020 9:00 am
Θέσεις Ν/Α
Κόστος -
Τόπος διεξαγωγής Λόγω Ψυχής (Αθήνα)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Location Map