Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά και εφήβους

Η εκδήλωση αυτή έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια εκδήλωση στην κατηγορία Ομάδες υποστήριξης, σεμινάρια ψυχολογίας

Κοινωνικές δεξιότητες παιδιών και εφήβων

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι αυτές που επιτρέπουν την αποτελεσματική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους άλλους, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία και διατήρηση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων.

Κάποια παιδιά και έφηβοι χρειάζονται λίγο περισσότερη υποστήριξη και εκπαίδευση στην καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων, που θα τα βοηθήσει να αντεπεξέλθουν στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις και να γίνουν πιο ευτυχισμένα.

Στόχοι των ομάδων κοινωνικών δεξιοτήτων

Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελούνται από 2 έως 4 μέλη με 1 ή 2 συντονιστές. Η ένταξη στην ομάδα αποφασίζεται με βάση τις ανάγκες, την ηλικία, το αναπτυξιακό επίπεδο και τα ενδιαφέροντά του κάθε μέλους.

Η κάθε ομάδα θέτει τους δικούς της στόχους, που περιλαμβάνουν θεματικές όπως συναισθηματικές δεξιότητες, δεξιότητες συζήτησης, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, διαχείριση συγκρούσεων, και διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων.

Οι συναντήσεις έχουν διάρκεια μίας ώρας και γίνονται σε εβδομαδιαία βάση.

Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εξασκήσουν και να αναπτύξουν βιωματικά τις δεξιότητες αυτές, μέσω της συμμετοχής σε δομημένες δραστηριότητες.

Παράλληλα, μπορεί να προτείνεται και η εξάσκηση στο σπίτι, καθώς και σε άλλα κοινωνικά πλαίσια, για την καλύτερη ανάπτυξη των δεξιοτήτων.

Μέσα από την συμμετοχή στην ομάδα και την αλληλεπίδραση με τους συνομήλικους, ενισχύονται η ενσυναίσθηση, η καλλιέργεια φιλικών σχέσεων, και αναπτύσσονται η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμηση του κάθε παιδιού και εφήβου.

Υπεύθυνες των ομάδων είναι οι Νίκη Γεωργακάκου και η Έλενα Τράγου

Συνοπτικές Πληροφορίες

Έναρξη 06-10-2020 6:00 pm
Θέσεις Ν/Α
Κόστος -

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

We are no longer accepting registration for this event