Ο αντίκτυπος της πανδημίας του Covid-19 στην ψυχική υγεία των παιδιών

Η εκδήλωση αυτή έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια εκδήλωση στην κατηγορία Ομάδες υποστήριξης, σεμινάρια ψυχολογίας

Διαδικτυακή ομιλία μέσω google meet και live streaming σε Facebook & YouTube για τον αντίκτυπο της πανδημίας στην ψυχική υγεία των παιδιών, από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου.

Ομιλίες:

1. Οι ψυχικές επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά και στους εφήβους

Φωτεινή-Ελβίσα Φρροκάι, Ψυχολόγος ΚΜΨΥ, Συντονίστρια 

2. Πως να μιλήσω στο παιδί; Τρόποι διαχείρισης και ψυχολογικής υποστήριξης

Πηνελόπη Σπεντζούρη, Ψυχολόγος ΚΜΨΥ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων:

Πρόκειται για ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Είναι προαιρετική η συμπλήρωσή του, αλλά πολύ σημαντική για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από την εμπειρία των εκπαιδευτικών με την τηλε-εκπαίδευση στη συζήτηση που θα κάνουμε την ημέρα της ομιλίας.

Η καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης είναι την Πέμπτη στις 3/12. Η διάρκεια του είναι 5 λεπτά.

Ερωτηματολόγιο για την covid-19 (να συμπληρωθεί μόνο από τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στην ομιλία)

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 20 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 16 είναι πολλαπλής επιλογής και οι 4 είναι σύντομης ανάπτυξης.

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η εκτίμηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν τις τηλε-εκπαιδεύσεις, καθώς και των επιρροών τους στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών.

Αυτό το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με σκοπό την αποτύπωση και την διερεύνηση της τρέχουσας κατάστασης, καθώς και την προσαρμοστικότητα των εκπαιδευτικών στις εκάστοτε συνθήκες.

Διαφυλάσσεται το απόρρητο και οι πληροφορίες θα συζητηθούν αποκλειστικά και μόνο στην διαδικτυακή ομιλία με θέμα: Ο αντίκτυπος της πανδημίας του Covid-19 στην ψυχική υγεία των παιδιών. Μια ομιλία για γονείς και εκπαιδευτικούς, που θα γίνει διαδικτυακά στις 7 Δεκεμβρίου 2020 (ώρα 16:00-18:00).

Οργανωτική επιτροπή:

Χριστίνα Δρίζου, Κοινωνική Λειτουργός ΚΜΨΥ
Αριάννα Κάμπουρα, Λογοθεραπεύτρια ΚΜΨΥ

Πληροφορίες σύνδεσης στη σελίδα του Facebook του Κέντρου παιδιού και εφήβου.

Δυνατή η παρακολούθηση στο κανάλι  YouTube: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου Χίος καθλως και στην πλατφόρμα του Google meet.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105771502

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες έχουν την επιλογή να διαλέξουν έναν από τα τρία κάτωθι μέσα προβολής που θα γίνει live streaming προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομιλία:

1. Google Meet (Όριο 100 συμμετέχοντες) meet.google.com/wcg-edeq-kxk 

2. Κανάλι YouTube: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου Χίος https://www.youtube.com/channel/UCl20bqXFMxrZM0HKOqKuCnQ

3. Σελίδα στο Facebook: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου https://www.facebook.com/kpechios 

Συνοπτικές Πληροφορίες

Έναρξη 07-12-2020 4:00 pm
Θέσεις Ν/Α
Κόστος -

Εκδήλωση ενδιαφέροντος