Οι ειδικές θεραπείες από απόσταση

Η εκδήλωση αυτή έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια εκδήλωση στην κατηγορία Σεμινάρια - Εργαστήρια για Ειδικούς

Ειδικές θεραπείες από απόσταση: Η διασφάλιση του θεραπευτικού προγράμματος εν μέσω πανδημίας.

Πλατφόρμα tetedu.gr

✓ 5 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση
✓ 4 ώρες βιντεοσκοπημένων συνεδριών

Τους τελευταίους μήνες, οι πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας έχουν διαταράξει, μεταξύ άλλων, και την υλοποίηση των ειδικών θεραπειών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Ταυτόχρονα, έχει αναδειχθεί η ανάγκη χρήσης εναλλακτικών και ψηφιακών μέσων για τη συνέχιση της θεραπείας από απόσταση.

Μέχρι πρόσφατα, η τηλεϊατρική, η τηλεψυχιατρική και η τηλεαποκατάσταση είχαν χρησιμοποιηθεί κυρίως για να υπερκερασθούν εμπόδια και φραγμοί ως προς την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αποκατάστασης, που σχετίζονταν με την απόσταση και τη σταθερή αδυναμία πρόσβασης στις απαιτούμενες υπηρεσίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παροχή υπηρεσιών τηλεψυχιατρικής και τηλαποκατάστασης προχωρούσε προγραμματισμένα, με βάση τις προκαθορισμένες διαδικασίες από τα συγκεκριμένα πλαίσια που τις διέθεταν.

Η διασφάλιση του θεραπευτικού προγράμματος εν μέσω πανδημίας

Στην τρέχουσα συγκυρία, λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, δεν είναι δυνατή πάντα η υλοποίηση των ειδικών θεραπειών δια ζώσης, και το φαινόμενο πλέον αφορά σε μαζική κλίμακα.

Οι υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις αφορούν, αφενός, στη διακοπή της θεραπείας, και αφετέρου, στη διενέργεια της από απόσταση με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η δυνατότητα ένταξης σε θεραπεία από απόσταση του παιδιού/εφήβου και η αποτελεσματική της υλοποίηση εξαρτάται εξίσου από τη φύση των δυσκολιών όσο και από την αποδοχή των γονέων και την εξοικείωση των ειδικών ψυχικής υγείας με την τεχνολογία.

Ταυτόχρονα, η προϋπάρχουσα εμπειρία και εξοικείωση του θεραπευτικού πλαισίου με τις νέες τεχνολογίες επηρεάζει θετικά την ταχύτητα προσαρμογής του και την αποδοχή από πλευράς των γονέων. Τα παιδιά/οι έφηβοι είναι συνήθως ένθερμοι θιασώτες της χρήσης τους.

Στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου εφαρμόζουμε και εξελίσσουμε, από δεκαετίας και πλέον, τη μέθοδο της Τηλεαποκατάστασης για άτομα που ζουν μακριά από τον τόπο παροχής των υπηρεσιών που έχουν ανάγκη.

Στο ίδιο διάστημα έχουμε εκπαιδεύσει στην τηλεαποκατάσταση επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης από άλλους φορείς.

Θέλοντας να συμβάλουμε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των θεραπευτών και στη διασφάλιση της συνέχειας της θεραπείας των εξυπηρετούμενων, διοργανώνουμε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο e-learning (πλατφόρμα tetedu.gr) με θέμα: «Οι Ειδικές θεραπείες από απόσταση: Η διασφάλιση του θεραπευτικού προγράμματος εν μέσω πανδημίας»

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η υποστήριξη της συνέχειας του θεραπευτικού προγράμματος παιδιών /εφήβων με αναπτυξιακές /συναισθηματικές διαταραχές και των οικογενειών τους , μέσω της εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες ειδικών θεραπειών.

Στόχοι του Σεμιναρίου:

α) Η Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης στην εύρεση και χρήση των κατάλληλων ψηφιακών μέσων
β) στην προσαρμογή του θεραπευτικού πλαισίου,της στοχοθεσίας, του θεραπευτικού συμβολαίου με τους γονείς, του θεραπευτικού υλικού και της συνεργασίας με συναδέλφους και διεπιστημονικές ομάδες,

Ώστε να:

α) εξελίξουν αποτελεσματικά τη θεραπευτική τους πρακτική,
β) να συμβάλλουν στη συνέχιση των θεραπειών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες που τις έχουν ανάγκη και είναι σε θέση να επωφεληθούν από την εφαρμογή τους σε ψηφιακό περιβάλλον, και
γ) να διαχειρισθούν την επιπλέον συναισθηματική επιβάρυνση των παιδιών και των οικογενειών τους.

Δομή και περιεχόμενο του εκπαιδευτικού:

Το Σεμινάριο αποτελείται από 10 εκπαιδευτικές ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης και 1 τεστ αξιολόγησης.

Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις

1. Οι ειδικές θεραπείες από απόσταση: βασικές αρχές και υπάρχουσα εμπειρία Εισηγήτρια: Ε. Μπινίκου

2. Τεχνολογία και βασικές ψηφιακές δυνατότητες στη διάθεση του επαγγελματία ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης. Εισηγητής: Δέσποινα Βασιλάκη / Δάφνη Πατσιάλα

3. Η λογοθεραπεία σε ψηφιακό περιβάλλον. Εισηγήτρια: Κ. Κιανού

4. Εργοθεραπεία εξ αποστάσεως. Μια διαφορετική προσέγγιση της εργοθεραπευτικής παρέμβασης. Εισηγήτρια: Α. Αθανασοπούλου

5. Μαθησιακές Δυσκολίες. Η εμπειρία της τηλεαποκατάστασης. Εισηγήτρια: Δ. Κωστοπούλου

6. Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με τη χρήση ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών μέσων. Εισηγήτρια: Α. Μούγερ

7. Διασύνδεση θεραπειών εν μέσω κρίσης: Ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας ως πλαίσιο στήριξης των εξυπηρετούμενων και των επαγγελματιών. Εισηγητές: Κ. Μπόλιας, Μ. Τάσση, Κ. Αθανασοπούλου, Κ. Κιανού, Δ. Κωστοπούλου

Βιντεοσκοπημένες συνεδρίες

  • 45’ Συνεδρία Αποκατάστασης Μαθ. Δυσκολιών σε κορίτσι Ε’ τάξης Δημοτικού με διάγνωση ΔΕΠΥ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Θεραπεύτρια: Δ. Βασιλάκη
  • 45’ Συνεδρία Αποκατάστασης Μαθ. Δυσκολιών σε αγόρι Δ’ τάξης Δημοτικού με διάγνωση ΔΕΠΥ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Θεραπεύτρια: Δ. Βασιλάκη
  • 45’ Συνεδρία Εργοθεραπείας σε αγόρι Β’ τάξης Δημοτικού με διάγνωση Διαταραχχή της δραστηριότητας και της προσοχής Θεραπεύτρια: Κ. Αθανασοπούλου
  • 45’ Συνεδρία Αποκατάστασης σε αγόρι Γ’ τάξης Γυμνασίου με διάγνωση Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας. Θεραπεύτρια: Ν. Κώσταρου

Εκπαιδευτικά μέσα:

• Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις με παρουσίαση PowerPoint
• Βιντεοσκοπημένες συνεδρίες περιστατικών
• Δοκιμασία αξιολόγησης

Εκπαιδευτικό Υλικό:

Τα αρχεία ppt και η βιβλιογραφία θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα tetedu.gr

Εκπαιδευόμενοι:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους ως προς την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης σε ψηφιακό περιβάλλον.

Αξιολόγηση Σεμιναρίου:

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεμιναρίου με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Χρόνος / τόπος διεξαγωγής: Ασύγχρονα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του ΤΕΤΕ, www.tetedu.gr. Διαθέσιμο από 1/12/2020

Διάρκεια: 8 ώρες

Κόστος: 110,00. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εντός 3 ημερών από την εγγραφή, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας με την εγγραφή στην πλατφόρμα

Εγγραφές για την λήψη του σεμιναρίου από 10/12/2020 στην πλατφόρμα tetedu.gr

Για την λήψη του εκπαιδευτικού υλικού είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της πληρωμής.

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή,

Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνοπτικές Πληροφορίες

Έναρξη 01-06-2021
Θέσεις Ν/Α
Κόστος 110€ - 150€
Τόπος διεξαγωγής Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Location Map