Εκπαίδευση Ψυχοθεραπείας

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας

Το τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής.

Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε όλα τα μοντέλα και τις κατευθύνσεις της Συμβουλευτικής.

210 8219210

Σοφοκλέους 64 και Χαροκόπου, Καλλιθέα

Εκπαίδευση στην Υπνοθεραπεία (Θεσσαλονίκη)

Εκπαίδευση στην Υπνοθεραπεία (Θεσσαλονίκη)

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας

Στη διάρκεια αυτού του προγράμματος σας εφοδιάζουμε με υψηλού επιπέδου γνώσεις και τεχνικές. Οι εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να έχουν προηγούμενες γνώσεις στην υπνοθεραπεία ώστε να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

6986610110

Κομνηνών 6, Θεσσαλονίκη

Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική διοργανώνεται για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας με ημερομηνίες έναρξης:  Αθήνα στις 25 Ιανουαρίου 2019 και Θεσσαλονίκη στις 11 Ιανουαρίου 2019

210 8219210

Σοφοκλέους 64 και Χαροκόπου, Καλλιθέα

e-learning: Εξειδίκευση στη ΔΑΦ - Αξιολόγηση και Αποκατάσταση παιδιών και εφήβων

Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αξιολόγηση και Αποκατάσταση παιδιών & εφήβων (e-learning)

210 2830100

Λεωφ. Ηρακλείου 353, Ηράκλειο

Νέο τμήμα Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας e-learning

Νέο τμήμα Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας e-learning

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας, παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συμβουλευτικής. Έναρξη νέου προγράμματος: 25 Νοεμβρίου 2019

210 8219210

Σοφοκλέους 64 και Χαροκόπου, Καλλιθέα

Εκπαίδευση Master Practitioner on Eating Disorders & Obesity

Εκπαίδευση Master Practitioner on Eating Disorders & Obesity

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας

Το πρόγραμμα του National Center for Eating Disorders (NCfED) της Μεγάλης Βρετανίας παρέχεται στην Ελλάδα με την πιστοποίηση BPS κατά αποκλειστικότητα από το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών (ΚΕΑΔΔ)

210 2718360

Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία

Το μονοετές πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία είναι πιστοποιημένο σε επαγγελματικό επίπεδο (practitioner level) από το General Hypnotherapy Standards Council (GHSC). To GHSC επιδοτείται από το βρετανικό Υπουργείο Υγείας και είναι ο επίσημος επαγγελματικός φορέας στον τομέα της Κλινικής Ύπνωσης στη  Βρετανία. Το πρόγραμμα είναι επίσης πιστοποιημένο από την Ακαδημία Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας.

Έναρξη νέων τμημάτων: Αθήνα: 25 Ιανουαρίου 2020 – Θεσσαλονίκη: 22 Φεβρουαρίου 2020

210 8219210

Σοφοκλέους 64 και Χαροκόπου, Αθήνα, Καλλιθέα

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Το διετές / τριετές ανανεωμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη, επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία και στις κλινικές εφαρμογές του μοντέλου.

Έναρξη νέων τμημάτων Αθήνας – Θεσσαλονίκης: 1/11/2019

210 8219210

Σοφοκλέους 64 και Χαροκόπου, Καλλιθέα

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα στην Εφαρμογή της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής στη Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων

Το μονοετές πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στην εφαρμογή του μοντέλου της Γνωσιακής- Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και απευθύνεται σε πτυχιούχους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας με ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο μοντέλο αυτό. Περιλαμβάνει 160 ώρες εκπαίδευσης, 120 ώρες πρακτικής άσκησης και 100 ώρες προσωπικής ανάπτυξης.

Έναρξη νέων τμημάτων ΓΣΨ σε Παιδιά & Εφήβους Αθήνα: 24/1/2020, Θεσσαλονίκη: 13/12/2019

210 8219210

Σοφοκλέους 64 και Χαροκόπου, Καλλιθέα

Πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Το τριετές / τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και των τεχνικών της Συστημικής προσέγγισης.

Έναρξη νέου τμήματος Αθήνας: 11 Ιανουαρίου 2020 – Θεσσαλονίκης: 23 Νοεμβρίου 2019

210 8219210

Σοφοκλέους 64 και Χαροκόπου, Καλλιθέα

Ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αξιολόγηση και Αποκατάσταση παιδιών και εφήβων

Το ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης στην αξιολόγηση και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με αυτισμό.

2102830100

Λεωφ. Ηρακλείου 353, Ηράκλειο

Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχολογία και Εγκληματολογία

Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχολογία και Εγκληματολογία

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας

Το μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Δικαστική Ψυχολογία & Εγκληματολογία εισάγει αρχικά τους εκπαιδευόμενους στις βασικές ψυχολογικές θεωρίες της βίας, αναλύει την πιθανή συσχέτιση εγκληματικότητας & ψυχοπαθολογίας και στη συνέχεια επικεντρώνεται στη μελέτη διαφόρων τύπων δραστών (π.χ. ανήλικοι δράστες, γυναίκες εγκληματίες, σεξουαλικοί δράστες κτλ.).

Στην πορεία του εκπαιδευτικού μελετάται η συνεισφορά της δικαστικής ψυχολογίας στους αυτόπτες μάρτυρες και στην εκλογή των ενόρκων ενώ τα τελευταία μαθήματα του εκπαιδευτικού εισάγουν τον εκπαιδευόμενο στη διερευνητική ψυχολογία εστιάζοντας στη σκιαγράφηση προφίλ.

210-80.68.212

Θησέως 23 και Διονύσου (πλησίον ΗΣΑΠ), Μαρούσι

Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Ενηλίκων

Το πρόγραμμα "Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Ενηλίκων" του ΔΙΚΕΨΥ, ξεκινάει τον Οκτώβριος 2019, ενώ η διαδικασία των συνεντεύξεων θα ξεκινήσει από 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί έως και το Σεπτέμβριο του 2019. 

Το πρόγραμμα διαρκεί 4 έτη και για τη συμμετοχή 3 εκπαιδευομένων πραγματοποιείται έκπτωση 20%.

2102830100

Σοφ. Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα

Μετεκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία και Διάγνωση Παιδιών και Ενηλίκων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας - στη Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία και Διάγνωση Παιδιών και Ενηλίκων

210 2830100

Σοφ. Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Αθήνα

Τεστ Κηλίδων Μελάνης Rorschach

Τεστ Κηλίδων Μελάνης Rorschach

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας

Οι Προβολικές Δοκιμασίες αποτελούν κλινικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τόσο στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση, όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.
To τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach είναι ένα από τα γνωστότερα προβολικά τεστ για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και τη διάγνωση συναισθηματικών διαταραχών.

2102830100

Λεωφ. Ηρακλείου 353, Ηράκλειο

e-learning: Μαθησιακές Δυσκολίες, Αξιολόγηση και Αποκατάσταση

e-learning: Μαθησιακές Δυσκολίες, Αξιολόγηση και Αποκατάσταση

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας

Απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και όλους τους ειδικούς που εμπλέκονται στην υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

2102830100

Λεωφ. Ηρακλείου 353, Ηράκλειο

Μετεκπαίδευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία) Αξιολόγηση και Αποκατάσταση

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αξιολόγηση και αποκατάσταση στις μαθησιακές δυσκολίες.

2102830100

Λεωφ. Ηρακλείου 353, Ηράκλειο

Professional Certificate in Counselling Skills

Professional Certificate in Counselling Skills

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας

Το Επαγγελματικό Πιστοποιητικό στις Δεξιότητες Συμβουλευτικής είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα όπου η φοίτηση γίνεται μέσα από τις ειδικές πλατφόρμες του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Κολλεγίου σε συνδυασμό με τη βιωματική εκπαίδευση σε σαββατοκύριακα.

210.6456564

Φιλικών 56 & Κανάρη, Άγιος Αντώνιος, Περιστέρι, Αθήνα

Εκπαίδευση στη Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία

Εκπαίδευση στη Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας

Το πρόγραμμα αυτό είναι το γνήσιο Πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από τους πατέρες της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης: Carl Rogers, Charles Devonshire και Alberto Zucconi.

210 6456564

Φιλικών 56α & Κανάρη, Αθήνα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα στην Ψυχιατρική Οργονοθεραπεία & Χαρακτηρανάλυση

Η ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική τεχνική, την οποία εισήγαγε ο μαθητής του Φρόιντ, ιατρός Βίλχελμ Ράιχ, αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδο για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και πολύτιμη μέθοδο προσέγγισης για τους επαγγελματίες υποστήριξης των κοινωνικών υπηρεσιών.

 

210 7609080

Μηθύμνης 22, Αθηνά

Πνευματικότητα και Ψυχοθεραπεία (μέρος ΙΙ)

Πνευματικότητα και Ψυχοθεραπεία (μέρος ΙΙ)

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας

Στο γενικό σχεδιασμό του προγράμματος είναι ενσωματωμένη μια κατανόηση της διαδικασίας της ψυχοθεραπείας μέσα στο χρόνο. Κατά την πορεία του προγράμματος, επικεντρωνόμαστε στη διυποκειμενική φύση της θεραπευτικής προσπάθειας σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο επικοινωνίας.

210 3210033

Λ.Κηφισίας 125-127, Αμπελόκηποι, Αθήνα

Εκπαίδευση στην Ανθρωπιστική-Συνθετική Συμβουλευτική (COSCA)

Εκπαίδευση στην Ανθρωπιστική-Συνθετική Συμβουλευτική (COSCA)

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας

Ο τίτλος σπουδών στην Συνθετική Συμβουλευτική παρέχει εκπαίδευση σε βάθος σε όσους επιθυμούν να επιδοθούν σε μια σταδιοδρομία στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας.

210 3210033

Λεωφόρος Κηφισίας 125-127, Αμπελόκηποι, Αθήνα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :