Η αναδημοσίευση περιεχομένου από την Πύλη Ψυχολογίας Psychology.gr είναι αποδεκτή, μόνο εφόσον τηρούνται όλοι ανεξαιρέτως οι παρακάτω κανόνες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Πύλη Ψυχολογίας θα προχωράει σε καταγγελία DMCA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1. Η πηγή 1ης δημοσίευσης θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα και να βρίσκεται σε ορατό σημείο.

2. Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι ενεργός και να οδηγεί στο πρωτότυπο άρθρο.

3. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να περιλαμβάνει είτε τη φράση «Πύλη Ψυχολογίας», είτε το Psychology.gr είτε και τα δύο (παράδειγμα: Πηγή 1ης δημοσίευσης: Πύλη Ψυχολογίας – Psychology.gr)

4. Ο ενεργός σύνδεσμος θα πρέπει να είναι do follow.

5. Όταν τα κείμενα υπογράφονται από συντάκτες, τότε θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του συντάκτη.

6. Απαγορεύεται η αλλοίωση/τροποποίηση του αρχικού κειμένου, κατά οποιονδήποτε τρόπο (πχ αλλαγή τίτλου).

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

Εγγραφή στο Newsletter

Απεχθανόμαστε το Spam! Στην 1η λίστα, θα λαμβάνετε emails από την Πύλη Ψυχολογίας για επιλεγμένα άρθρα ψυχολογίας. Στη 2η λίστα, θα λαμβάνετε προτάσεις βιβλίων ψυχολογίας. Στην 3η λίστα, κάντε εγγραφή μόνο αν είστε επαγγελματίας ψυχικής υγείας.

0
Shares