Η αναδημοσίευση περιεχομένου από την Πύλη Ψυχολογίας Psychology.gr είναι αποδεκτή, μόνο εφόσον τηρούνται όλοι ανεξαιρέτως οι παρακάτω κανόνες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Πύλη Ψυχολογίας θα προχωράει σε καταγγελία DMCA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1. Η πηγή 1ης δημοσίευσης θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα και να βρίσκεται σε ορατό σημείο.

2. Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι ενεργός και να οδηγεί στο πρωτότυπο άρθρο.

3. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να περιλαμβάνει είτε τη φράση «Πύλη Ψυχολογίας», είτε το Psychology.gr είτε και τα δύο (παράδειγμα: Πηγή 1ης δημοσίευσης: Πύλη Ψυχολογίας – Psychology.gr)

4. Ο ενεργός σύνδεσμος θα πρέπει να είναι do follow.

5. Όταν τα κείμενα υπογράφονται από συντάκτες, τότε θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του συντάκτη.

6. Απαγορεύεται η αλλοίωση/τροποποίηση του αρχικού κειμένου, κατά οποιονδήποτε τρόπο (πχ αλλαγή τίτλου).

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!