Φθιώτιδα

Ευαγγελία Κουτράκου

Ευαγγελία Κουτράκου

Σύμβουλος Ψ.Υγείας

Ειδική Παιδαγωγός στην ξενόγλωσση εκπαίδευση σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

2231081316

Ηράκλεια Φθιώτιδας, Λαμία