Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Ψυχολόγου για πλήρη απασχόληση με κυλιόμενο ωράριο στις Γραμμές Βοήθειας του Οργανισμού (την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000) στην Αθήνα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες: 

 • Καταγραφή καταγγελιών για κακοποίηση/παραμέληση και προώθηση στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές
 • Χειρισμός περιστατικών επιτόπιων παρεμβάσεων
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς
 • Καταγραφή αιτημάτων φιλοξενίας
 • Διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Συμβουλευτική ή σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά
 • Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά: 

 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων

- Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.