Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το νέο, online εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Εκμάθηση Ψυχοθεραπευτικών Τεχνικών και Εργαλείων, Συνθετική Προσέγγιση που παρέχεται από το Περί Ψυχής και ξεκινά στις 19 Οκτωβρίου 2024.

Το Περί Ψυχής είναι ένα κέντρο που λειτουργεί από το 2012 και παρέχει ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες και επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα με επίκεντρο τη συμβουλευτική ψυχικής υγείας και την ψυχολογία.

Σχετικά με την εκπαίδευση στην Εκμάθηση Ψυχοθεραπευτικών Τεχνικών και Εργαλείων

Στο βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης τεχνικών και εργαλείων διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων: “Γνωσιακή Συμπεριφορική, Ψυχαναλυτική, Gestalt και Συστημική Ατόμων/Ζεύγους και Οικογένειας/Γενεόγραμμα/Ομαδική”:  Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία ανεξαρτήτως της θεωρητικής σχολής που ακολουθούν ή σκοπεύουν να ακολουθήσουν, να εξερευνήσουν τους τρόπους που δουλεύουν αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν και εν γένει να εμβαθύνουν στην κατανόηση και εφαρμογή τους στη θεραπευτική διαδικασία.
Συνεπώς μέσω της εκπαίδευσης αυτής θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν διαφορετικές τεχνικές στην ιδιωτική πρακτικής τους.

Το πρόγραμμα θα είναι βιωματικό και θα αποτελείται από ασκήσεις, εργαστήρια, μελέτες περιστατικών και ομαδικές συζητήσεις.

Για τους φοιτητές ως μελλοντικούς ειδικούς ψυχικής το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουν με πρακτικό τρόπο ποια προσέγγιση τους “ταιριάζει” καλύτερα ως μελλοντική εκπαίδευση και να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική γνώση για το χώρο της ψυχοθεραπείας.

Το πρόγραμμα μαθημάτων απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, σύμβουλους ψυχικής υγείας, ευρύτερα ειδικούς ψυχικής υγείας καθώς και σε φοιτητές επαγγελμάτων ψυχικής υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν στον τομέα της ψυχοθεραπείας.

* Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν το υλικό παρακολούθησης και αντίστοιχη αρθρογραφία, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό.

Ώρες μαθημάτων

Τα μαθήματα είναι πάντα ημέρα Σάββατο και οι ώρες των μαθημάτων είναι 17.00 – 20.00
Όριο Απουσιών: 3

Πιστοποίηση Εκπαίδευσης

Το κέντρο Περί Ψυχής είναι Πιστοποιημένο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης από την Διεθνή Ένωση Συμβουλευτικής.

Κατόπιν ολοκλήρωσης του προγράμματος λαμβάνετε:

 • Πιστοποίηση Εκπαίδευσης στην Εκμάθηση ψυχοθεραπευτικών τεχνικών και εργαλείων - συνθετική προσέγγιση.
 • Οδηγό με την Ανάλυση των Θεματικών Ενοτήτων

*Για την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις πέραν της παρακολούθησης του.

Κόστος Συμμετοχής

Το συνολικό κόστος της εκπαίδευσης με διδακτικές δόσεις ανέρχεται στα 800 ευρώ.

– Προκαταβολή 200 ευρώ και το υπόλοιπο των 600 ευρώ σε 6 ισόποσες δόσεις των 100 ευρώ από 1-5 Νοέμβρη έως 1-5 Απρίλη.

Με εφάπαξ εξόφληση το ποσό ανέρχεται στα 600 ευρώ.  |  Οσοι ήδη έχουν παρακολουθήσει εκπαιδεύσεις του κέντρου δικαιούνται έκπτωση 20%, όπως και όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε πάνω από ένα προγράμματα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Οκτώβριος

Σάββατο 19/10: Γνωριμία με τις Βασικές Αρχές των Προσεγγίσεων:

 • Γνωσιακής Συμπεριφορικής
 • Ψυχαναλυτικής
 • Συστημικής Ι Γενεόγραμμα
 • Ομαδικής


Νοέμβριος

Σάββατο 2/11: Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Εφαρμογές Τεχνικών στην Ψυχοθεραπευτική Πράξη:

 • Σκεπτόμενοι τις σκέψεις μας….
 • Η ρήση του Επίκτητου
 • Η μαιευτική του Σωκράτη
 • Γνωσιακή ανάλυση – Case formulation
 • Πρόσβαση, εντοπισμός και αξιολόγηση των σκέψεων
 • Τα 4 «Σ»
 • Τα 3 «Q»
 • Διεργασιακές Παρεκκλίσεις
 • Τεχνικές αυτοπαρατήρησης (ημερολόγια, αυτοπεριγραφές, ABC)

Σάββατο 9/11: Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

 • Συμπεριφορικές Τεχνικές – Συμπεριφορική Ενεργοποίηση
 • Συμπεριφορικά Πειράματα
 • Αποφυγές – Διαφυγές – «Μπαστουνάκια»
 • Εμπλουτισμένα Ημερολόγια
 • Τεχνικές Ευχαρίστησης – Ικανοποίησης
 • TIC – TOC
 • Συστηματική απευαισθητοποίηση
 • Τεχνικές χαλάρωσης – Mindfulness

Σάββατο 16/11: Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

 • Γνωσιακές Τεχνικές – Γνωσιακή Αναδόμηση
 • Τεχνική Κάθετου Τόξου
 • Role playing
 • Δικαστήριο της Σκέψης
 • Γνωσιακή Αμφισβήτηση
 • ABCDE
 • Πώς ο θεραπευόμενος γίνεται θεραπευτής του εαυτού του

Σάββατο 23/11: Ψυχανάλυση

 • Πλαίσιο, Ερμηνεία, Μεταβίβαση
 • Αναφορά στο πλαίσιο καθώς και στη λειτουργία του ως μια βασική δομή για την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπείαν
 • Ζητήματα που αφορούν την τεχνική και τη χρήση ψυχαναλυτικών εργαλείων όπως η ερμηνεία
 • Εστίαση στα φαινόμενα που αναπτύσσονται εντός της θεραπευτικής σχέσης και αφορούν τον άξονα μεταβίβαση – αντιμεταβίβαση


Δεκέμβριος

Σάββατο 7/12: Ψυχανάλυση

 • Ερμηνεία Ονείρων
 • Εκτενής αναφορά στην ψυχαναλυτική τεχνική της ερμηνείας των ονείρων
 • Βασικές ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις του ονείρου και της λειτουργίας του στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία
 • Κατανόηση της ερμηνείας των ονείρων θα διευκολυνθεί μέσα από τη χρήση κλινικού υλικού

Σάββατο 14/12: Ψυχοθεραπεία Gestalt

Τεχνικές επίγνωσης της Θεραπείας Gestalt:

 • Σκοπός της συνάντησης μία πρώτη γνωριμία με τις τεχνικές επίγνωσης λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας της Θεραπείας Gestalt
 • Τεχνικές Επίγνωσης: Λεκτική επικοινωνία
 • Τεχνικές επίγνωσης: Μη λεκτική επικοινωνία

Σάββατο 21/12: Ψυχοθεραπεία Gestalt

Πειράματα της Θεραπείας Gestalt:

 • Σκοπός της συνάντησης μία πρώτη γνωριμία με τα πειράματα της Θεραπείας Gestalt
 • Στάδια ενός πειράματος
 • Μεταβλητές ενός πειράματος
 • Μορφές πειραμάτων (άδεια καρέκλα, κ.α.)


Ιανουάριος

Σάββατο 25/01: Γενεόγραμα – Murray Bowen

Ορισμός, αρχές κατασκευής, σημειολογική ανάλυση και κλινικές εφαρμογές.

Θα παρουσιαστούν:

 • Βασικές αρχές της θεωρίας συστημάτων – η οικογένεια ως σύστημα
 • Ορισμός και κατασκευή γενεογράματος
 • Τα 6 βασικά κλειδιά ανάλυσης κι ερμηνείας
 • Κλινικές εφαρμογές και παραδείγματα


Φεβρουάριος

Σάββατο 8/02: Συστημική Ψυχοθεραπεία Ατόμων

 • Λήψη παραπομπής-Υποθέσεις εργασίας
 • Τεχνικές συστημικής θεραπείας: εξήγηση και εφαρμογές στο άτομο
 • Αφηγηματική θεραπεία-τεχνικές
 • Βιωματικές ασκήσεις και κλινικά παραδείγματα

Σάββατο 15/02: Συστημική Ψυχοθεραπεία Ζεύγους και Οικογένειας

 • Λήψη παραπομπής-Υποθέσεις εργασίας
 • Γνωρίζοντας το σύστημα
 • Τεχνικές συστημικής θεραπείας στο ζευγάρι
 • Οικογενειακή θεραπεία: Δομική συστημική ψυχοθεραπεία
 • Βιωματικές ασκήσεις και κλινικά παραδείγματα

Σάββατο 22/02: Ομαδική Συστημική Ψυχοθεραπεία

 • Η θεραπευτική σχέση στην ομαδική συστημική ψυχοθεραπεία
 • Ο ρόλος του θεραπευτή στην ομαδική συστημική ψυχοθεραπεία
 • Δημιουργώντας την ομάδα
 • Τεχνικές στην ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Κλινικές εφαρμογές και παραδείγματα

Εκπαιδεύτριες/Εκπαιδευτές:

Mαριλένα Σμυρνιώτη, Ψυχολόγος, Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια GIM, MA Εγκληματολογίας & Ποινικού Δικαίου

Ιωάννης Παυλίδης, Ψυχολόγος, Msc Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικά Πλαίσια

Μάνια Σαριγκουλέ, Ψυχολόγος, MSc Συστημική-Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια

Αγγελική Μούρτζιου, Ψυχολόγος, Μετεκπαίδευση στην Κλινική Ψυχοπαθολογία, Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια

Παρασκευή Αθανασούλη, Ψυχολόγος, BSc, ΕΚΠΑ Κλινική Νευροψυχολόγος, MSc, ΕΚΠΑ Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Cert, Gestalt Foundation Εκπαιδευθείσα στις “Βασικές Αρχές στη Συμβουλευτική & την Ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ Ατομα” στο Orlando LGΒT+

Μεταβείτε στην σελίδα του Κέντρου Περί Ψυχής για αναλυτικές πληροφορίες ή εναλλακτικά, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Εκδήλωση ενδιαφέροντος