• Το ακρωνύμιο FOMO (Fear Of Missing Out), είναι γνωστό από το 2013. Πρόκειται για μια φράση της ορολογίας του διαδικτύου και σχετίζεται με το συναίσθημα άγχους- ανάγκης του χρήστη να μην χάνει καμία δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  • Στη σημερινή εποχή υπάρχουν πολλοί παράγοντες που «φυλακίζουν» το πνεύμα μας, το άγχος της καθημερινότητας, η επικαιρότητα, οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής, η τόσο έντονη σύγκριση με τους άλλους…

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ