• Η σύγχρονη επιστήμη όσο και η συστημική ψυχολογία έχουν αποδεχτεί πια, ότι το κάθε σύστημα και κάθε υπαγόμενο σε αυτά υποσύνολο δέχεται και αποστέλλει, μέσα από ένα πεδίο ανταλλαγής, πληροφορίες σε μια αέναη κίνηση ζωής.

  • Η διαπίστωση της συστημικής υπόστασης του ανθρώπου και της ανθρώπινης κοινωνίας, όσο και της μορφής του σύμπαντος, όπως αποδεικνύεται από τις σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις ωθούν την επιστήμη να αναπτύσσεται με όλο και περισσότερα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες και τα νέα δεδομένα προς την αποδοχή της συστημικής δομής και υπόστασης του κόσμου που γνωρίζουμε αλλά και όσων δεν γνωρίζουμε.

  • Γνωρίζεις κάποιον και νιώθεις μετά από 1-2 ραντεβού ότι έχετε καλή χημεία. Ταιριάζετε. Σου βγάζει κάτι. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι υπάρχει χημεία με κάποιον; Τι είναι η χημεία στην πραγματικότητα; 

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ