Ο Δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα, με γνώμονα την ουσιαστική προαγωγή της ψυχικής υγείας σε πρωτογενές επίπεδο» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με Ψυχολόγο. (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/12/2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/12/2015)