Πωλούνται τρία επιστημονικά βιβλία που σχετίζονται με θέματα Γνωσιακής και Συμπεριφοριστικής Θεραπείας και ένα βιβλίο αυτοβοήθειας.

Δείτε αναλυτικά τα βιβλία :

1. The Treatment of Obsessions - S.Rachman
Oxford University Press πρώτη έκδοση 2003
Μεταχειρισμένο, άριστη κατάσταση - Τιμή 22,50 ευρώ
 
2. Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy - Edited by James Bennett-Levy, Gillian Butler, Melanie Fennell, Ann Hackmann, Martina Mueller and David Westbrook
Oxford University Press πρώτη έκδοση 2004
Καινούριο - Τιμή 13,50 ευρώ
 
3. Θέματα Γνωσιακής και Συμπεριφοριστικής Θεραπείας Β' Τόμος Επιμέλεια Γ.Μπουλουγούρης
Ελληνικά Γράμματα Β' Έκδοση 1998
Μεταχειρισμένο, άριστη κατάσταση - Τιμή 5 ευρώ
 
4. Beating Anger - The eight-point plan for coping with rage - Mike Fisher Rider
- πρώτη έκδοση 2005 Καινούριο -
Τιμή 3 ευρώ