Η οικογένεια ως σύστημα σήμερα αντιμετωπίζει αρκετό στρες σε σχέση με το παρελθόν. Οι γονείς εργάζονται σκληρά ώστε να ανταποκρίνονται στις διαρκώς αναπτύσσομενες ανάγκες της οικογένειας, στα καθήκοντα του γονεικού τους ρόλου, αλλά και στις απαιτήσεις ενός συνεχόμενα μεταβαλόμενου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.