Ο θεμελιωτής του σύγχρονου ρεύματος του mindfulness-ενσυνειδητότητας Jon Kabat-Zinn, ορίζει την ενσυνειδητότητα "δίνοντας προσοχή με συγκεκριμένο τρόπο: με πρόθεση, στην παρούσα στιγμή και χωρίς κριτική".