Παλαιότερες Εκδηλώσεις Ψυχολογίας

3rd Positive Psychology in Practice Virtual Conference

Following the success of last year’s event, we are excited to announce the dates and location of the 3rd International Positive Psychology in Practice conference, which will be held in 2021, on June 24th and 25th virtual conference.

Έναρξη 24-06-2021
Θέσεις Ν/Α
Κόστος 299