Ακρόαση άρθρου......

Σε μια γενική σύγκριση μεταξύ 2019 και 2020, για όλα τα τμήματα κι εκτός ψυχολογίας, παρατηρείται πτώση των βάσεων σε ποσοστό ίσο του 70,81% των τμημάτων. Ωστόσο, σε 134 τμήματα σημειώθηκε άνοδος στις βάσεις εισαγωγής.

Μόρια εισαγωγής στις σχολές ψυχολογίας για το 2020

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις σχολές ψυχολογίας σημειώθηκε γενική αύξηση των βάσεων με εξαίρεση την Ψυχολογία Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και το τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Επιπλέον, έπειτα από την έναρξη λειτουργείας δυο νέων τμημάτων ψυχολογίας πλέον οι φοιτητές θα μπορούν να διδάσκονται και στα νεοιδρυθέντα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων!

Οι βάσεις στη γενική σειρά εισαγωγής για το έτος 2020 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

 • Ψυχολογία Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων - 18.400
 • Ψυχολογία Εθνικού Καπποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - 17.875
 • Ψυχολογία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου - 17.725
 • Ψυχολογία Παντείου Πανεπιστήμιου - 17.550
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - 17.350
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - 17.075
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Κρήτης - 16.657

Οι βάσεις στη γενική σειρά εισαγωγής για το έτος 2019 είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

 • Ψυχολογία Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων - 19.097
 • Ψυχολογία Εθνικού Καπποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - 17.285
 • Ψυχολογία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου - 17.529
 • Ψυχολογία Παντείου Πανεπιστήμιου - 17.285
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - 17.120
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - 16.641
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Κρήτης - 16.846

Εισακτέοι στα τμήματα ψυχολογίας

Εισακτέοι και τα δυο έτη ανά Πανεπιστήμιο:

 • Ψυχολογία Εθνικού Καπποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - 169
 • Ψυχολογία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου - 180
 • Ψυχολογία Παντείου Πανεπιστήμιου - 146
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - 100
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - 150
 • Ψυχολογία Πανεπιστημίου Κρήτης - 191

Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών σε όλες τις σχολές ψυχολογίας ήταν 936 άτομα, τόσο για το 2019, όσο και για το 2020.

Η Πύλη Ψυχολογίας εύχεται καλή σταδιοδρομία σε όλους τους νέους φοιτητές των τμημάτων ψυχολογίας! Είθε τα όνειρά σας να πραγματοποιηθούν!

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Χρύσα Πράντζαλου

e psy logo twitter2Τμήμα Σύνταξης της Πύλης Ψυχολογίας Psychology.gr
Επιμέλεια και συγγραφή άρθρων, μετάφραση & απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.