Το Σωματείο «ΙΚΕΛΟΣ» αναζητά κατάλληλους/ες υποψήφιους/ες συνολικά τρία (3) άτομα για την στελέχωση του νέου Κέντρου Ημέρας αυτισμού παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (περιοχή Λεχαινών).

(1) Παιδοψυχίατρος

Δικαιολογητικά: 

 • Βιογραφικό
 • πτυχίο ιατρικής
 • άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • τίτλος ειδικότητας παιδοψυχιάτρου
 • εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο
 • επιθυμητή εμπειρία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας
 • Γνώση αγγλικών
 • γνώση χρήσης Η/Υ.

(2) Ψυχολόγος

Δικαιολογητικά: 

 • Βιογραφικό
 • πτυχίο ψυχολογίας
 • άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • επιθυμητό Μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο
 • γνώση αγγλικών
 • γνώση χρήσης Η/Υ
 • επιθυμητή εμπειρία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας
 • ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση σε γνωσιακή συμπεριφορική ή συστημική προσέγγιση.

Υποβολή αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο e-mail: hr @somateio-ikelos.gr με τίτλο «Για τη θέση ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ στο ΚΗ» ή «Για τη θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στο ΚΗ»  έως και τις 31/03/2024.