Στο σεμινάριο περιγράφονται αναλυτικά και εξηγούνται: η σεξουαλική σημασία των συμπτωμάτων, τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης αλλά και ο δομικά «διαστροφικός» χαρακτήρας της σεξουαλικής ζωής.