Άρθρα του Ειδικού Συνεργάτη

Έλλη Γκαλτέμη Συνεργάτιδα του psychology.gr
Συγγραφή άρθρων, μετάφραση και απόδοση ξενόγλωσσων επιστημονικών άρθρων.

Αμερικανός ψυχολόγος ο οποίος επικέντρωσε το ερευνητικό του ενδιαφέρον στα συναισθήματα και στη σχέση τους με τις εκφράσεις του προσώπου. Συχνά περιγράφεται ως ο καλύτερος ανθρώπινος ανιχνευτής ψεύδους.

Προσωπική ζωή
Γεννήθηκε το 1934 στην Ουάσιγκτον από εβραίους γονείς και πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε αρκετές πολιτείες της Αμερικής. Ο πατέρας του ήταν παιδίατρος και η μητέρα του δικηγόρος.

Αμερικανός ψυχολόγος ο οποίος ανέπτυξε τη λογικοθυμική συμπεριφορική θεραπεία. Αυτή η θεραπευτική προσέγγιση θεωρείται ευρέως ως πρόδρομος της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας. Αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία της ψυχολογίας.

Οι θεραπευτές καλούνται μέσα στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής διαδικασίας να έρθουν σε επαφή με άτομα τα οποία προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Οι διαφορές μπορεί να είναι ηλικιακές, πολιτισμικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και εμπειρικές. Ποια μέσα μπορεί ο θεραπευτής να κινητοποιήσει για να "υπερκεράσει" όλα αυτά τα «εμπόδια» και να έρθει σε πραγματική επικοινωνία με τον πελάτη του;

Ο εργασιακός εκφοβισμός σημαίνει την παρενόχληση, την προσβολή, τον κοινωνικό αποκλεισμό ή την άσκηση αρνητικής επίδρασης στα εργασιακά καθήκοντα κάποιου (Einarsen κ.ά., 2011). Πρόκειται για μία σταδιακή διαδικασία κατά την οποία το άτομο υποβάλλεται σε έμμεσες και λεπτές μορφές ψυχολογικής βίας, οι οποίες συχνά αναφέρονται και ως αρνητικές πράξεις.

Σύμφωνα με μία νέα έρευνα, οι ασθενείς με ψύχωση παρουσιάζουν ταχύτερη γήρανση δύο εγκεφαλικών δικτύων σημαντικών για τη γενική γνωσιακή λειτουργία του ανθρώπου, το μετωπιαίο βρεγματικό δίκτυο (frontoparietal network, FPN) και το δίκτυο πρόσθιας Nήσου Reil και υπερμεσολόβιου έλικας (cingulo-opercular network, CON).

Οι ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ