Το θρυλικό εκπαιδευτικό που εισήγαγε, διέδωσε και καθιέρωσε την Προσωποκεντρική Προσέγγιση στην Ελλάδα!!

- Το μοναδικό που παραμένει πιστό στις ρίζες και τις αξίες της κλασικής Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον Carl Rogers, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύει και εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με τις νέες εξελίξεις και τις «φυλές» στο χώρο της Προσέγγισης και σε σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις.

- Βιωματική εκπαίδευση, με κλινική πρακτική σε πλαίσια του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

- Προσωποκεντρική Θεωρία Θεραπείας και Προσωπικότητας, Ψυχολογική δυσπροσαρμοστικότητα, Ψυχοπαθολογία, Νευρώσεις, Ψυχώσεις, Ψυχοφαρμακολογία, Νευροβιολογία, Βιολογικές παρεμβάσεις, 'Αλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, Διαχείριση κρίσεων, πένθους, πολιτισμικών διαστάσεων και κοινωνικών φαινομένων και πολλά άλλα.

Αναγνώριση από τους σημαντικότερους επαγγελματικούς οργανισμούς συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας Ελλάδας και εξωτερικού.

ΕΝΑΡΞΗ: 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016!