Απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Ειδικούς παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, αλλά και σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν θεραπευτικά με παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού, με νοητική στέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές.

Διάρκεια σεμιναρίου: 9 μήνες

Ημερομηνία Έναρξης : 08/10/2018

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/06/2019

Θεματικές ενότητες Χειμερινού προγράμματος

 • Δευτέρα 8-10: Ιστορική αναδρομή, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διάγνωση, Διαφορική Διάγνωση, Επιδημιολογικά στοιχεία, νέα δεδομένα σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών DSM-5
 • Δευτέρα 22-10: Αξιολόγηση, Ατομικό-Εκπαιδευτικό Προφίλ, Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς-ΑΒΑ, Εισαγωγή στην αξιολόγηση
 • Δευτέρα 5-11: Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς-ABA, μεθοδολογία
 • Δευτέρα 19-11: Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς-ABA, μεθοδολογία
 • Δευτέρα 3-12: Συμπεριφορικές Τεχνικές, Καταγραφές Προγράμματος

Ανάλυση Προγράμματος

 • Δευτέρα 17-12: Οργάνωση εξατομικευμένου προγράμματος, I.E.P-Individualized Educational Program- Οργάνωση υλικού, εξατομικευμένη παρέμβαση
 • Δευτέρα 14-01: teach me language, πρόγραμμα ενίσχυσης γλωσσικών δεξιοτήτων
 • Δευτέρα 28-01: teach me language, πρόγραμμα ενίσχυσης γλωσσικών δεξιοτήτων

Θεματικές ενότητες Εαρινού προγράμματος

 • Δευτέρα 25-02: Οργάνωση workshop για γονείς
 • Δευτέρα 18-03: Γνωριμία με πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας Pecs, γνωριμία με πρόγραμμα TEACCH. Ενσωμάτωση στο σχολικό περιβάλλον, εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια της παράλληλης στήριξης
 • Δευτέρα 01-04:Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων S.S.I.P Αξιολόγηση
 • Δευτέρα 15-04 :Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων S.S.I.P, Επίπεδο Α
 • Δευτέρα 22-04: Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων S.S.I.P, Επίπεδο Β
 • Δευτέρα 13-05: Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων S.S.I.P, Επίπεδο Γ
 • Δευτέρα 27-05: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
 • Σάββατο-Κυριακή 1-2 Ιουνίου Υποχρεωτική παρουσία, Δια ζώσης Κλινικό Εργαστήρι. Project και ανάλυση περιστατικών, εφαρμογή προγραμμάτων ανάλογα το προφίλ 
 • Σάββατο-Κυριακή 29-30 Ιουνίου Υποχρεωτική παρουσία, Δια ζώσης Κλινικό Εργαστήρι. Project και ανάλυση περιστατικών, εφαρμογή προγραμμάτων ανάλογα το προφίλ

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση θα διεξαχθεί μέσω συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (με τη χρήση συγκεκριμένων κωδικών χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ) με την απαραίτητη προϋπόθεση της υποχρεωτικής παρουσίας διαζώσης όλων των εκπαιδευόμενων μόνο στα 2 τελευταία Σαββατοκύριακα της εκπαίδευσης όπου περιλαμβάνουν τη πρακτική εξάσκηση.

Κόστος συμμετοχής: 1200€
Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α. 24%.

Το εκπαιδευτικό υλικό καρτών ΑΒΑ και Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για παιδιά με Αναπτυξιακές Δυσκολίες διατίθεται από το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ στην ειδική τιμή 100 € έκαστο για όλους τους εκπαιδευόμενους.
Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α. 24%.

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει σε όλους τους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα εποπτείας καθ’ όλη τη χρονιά, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Κόστος εποπτείας: 50€

Δόσεις πληρωμής σεμιναρίου:

Προκαταβολή: 200 €
1η δόση: έως 19/11/2018
2η δόση: έως 14/01/2019
3η δόση: έως 01/04/2019
4η δόση: έως 27/05/2019
5η δόση: έως 30/06/2019


Ολοκληρώνοντας την Εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Για εγγραφές, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής στο link http://dikepsy.gr/index.php?view=view_article&option=elearning&lang=el και το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ θα σας αποστείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα www.dikepsy.gr για νέες ανακοινώσεις σχετικά με το σεμινάριο.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: 6988080383.